1.0. Sbírka

Asi pětadvacet let sbírám vše co souvisí s individuelní ochranou v oblasti Civilní ochrany , průmyslu , armády i hasičstva od roku 1914 do současnosti u nás a pokud možno i v cizině.
Těžiště tvoří sbírka ochranných masek . Vedle toho sbírám i ochranné obleky, přístroje pro chemický a radiační průzkum, dýchací přístroje , výcvikové filmy a diafilmy, příručky a předpisy, plakáty a fotografie, propagační předměty CO atd.
Zkrátka sbírám vše co s touto problematikou souvisí.

Předměty jsou členěny do následujících podsbírek :

   1.1. Masek
   1.2. Ochranných oděvů
   1.3. Přístrojů
   1.4. Ostatní

Pro nedostatek prostoru nejsou exponáty vystaveny ve vitrinách , ale naskládány na policích ve stylu "depositáře".
Uložení sbírky Uložení sbírky