2.1. CO SHÁNÍM - Československé

Do sbírky sháním následující československé věci do roku 1945 :


Chtěl bych především co nejvíce dokompletovat Československou sbírku, bohužel mi stále chybí dost věcí.

Ochranné masky     ( Vyobrazení československých hledaných masek )
- armádní masku vz. 23
- armádní masku vz. 27
- jakékoliv masky firem. Horák, Smékal, Hasičské závody, Salus , Doležal a Singer
- jakékoliv prototypy či ověřovací seérie masek
- dva typy Fatra, dva typy Eckhardt, jeden typ Chema

Ostatní ochranné prostředky
- jakékoliv dětské ochranné vaky
- jakékoliv ochranné masky pro psy a koně, ochranné klece pro holuby
- jakékoliv ochranné oděvy
- jakékoliv dýchací a křísící přístroje

Ostatní věci
- jakékoliv přístroje pro chemický průzkum a odmořování
- jakékoliv příručky ,předpisy, prospekty výrobců a plakáty
- výcvikové filmy a fotografie z výcviku
- časopisy Obrana obyvatelstva či jiná periodika o této problematice
- výrobní výkresy masek a ochranných filtrů

Do sbírky sháním následující československé věci po roce 1945 :


Ochranné masky    ( Vyobrazení československých hledaných masek )
- dětskou masku DM 4
Ostatní ochranné prostředky
- ochranný oblek OPCH-90 v hasičské versi
- ochranný oblek OPCH-05
- jakékoliv ochranné masky pro psy a koně
- jakékoliv prototypy či ověřovací seérie masek a ochranných obleků
- dýchací přístroje

Ostatní věci
- některé přístroje pro chemický průzkum a odmořování
- některé příručky a předpisy zejména z padesátých let
- některé výcvikové filmy a diafilmy
- fotografie z výcviku
- Sborník Civilní Obrana (vycházející od roku 1958) , a starší ročníky Obrany vlasti (do roku 1985)
- propagační a výcvikové plakáty CO, propagační materiály CO atd.