6.1. MOJE ČLÁNKY - Články

Pár výplodů mého grafomanského já

  • 6.1.1. Ochranné masky v Československé armádě  - Článek popisující masky používané v Československé armádě od roku 1918 do zániku společného státu. / česky /

  • 6.1.2. Masky vyráběné na území Československa  - Stručný přehled masek vyráběných (či vyvýjených) na ůzemí bývalého Československa v 20-tém století. / česky /

  • 6.1.3. Lidé a masky  - Obrázky z výcviku používání ochranných masek v Československu i ve světě / česky / (stara verse Javascriptem )

  • 6.1.4. Vývoj ventilové soustavy masek  - Článek popisující její vývoj v letech 1914 - 1960 / česky /

  • 6.1.5. Moje účast na akci Cihelna 2001  - Obrazová reportáž z výstavky a přehlídky ochranných obleků / česky /

  • 6.1.6. Masky z Gumáren Zubří /zkušební verse/  - dlouholetá tradice ve výrobě ochranných masek / česky /