Zobrazí obrázky pro (show pictures for) : o041

o 041
Československo, 1984
JP75 , jiná varianta
_o041.jpg _o041a.jpg _o041b.jpg

o041.jpg