Zobrazí sbírku diapositivů

        TYP            Podrobné vyhledávání
Poznámky :
svitek ... svitkový diafilm           dia ...... diapositivy
Všechny diafilmy jsou z let 1951-1985.
      Celkem : 33
INVČ STÁT TYP NÁZEV
d 001 Československo svitek Dozimetrické přístroje I díl
d 002 Československo svitek Dozimetrické přístroje II díl
d 003 Československo svitek Dozimetrické přístroje III díl
d 004 Československo svitek Dozimetrické přístroje IV díl
d 005 Československo svitek Radioaktivní oblak a ochrana před jeho úČinky
d 006 Československo svitek Činnost obyvatelstva při likvidaci následků vzdušného napadení
d 007 Československo svitek Odmořování a dezinfekce stájí,chlévů a jejich zařízení
d 008 Československo svitek Vyprošťováné osob z poškozených budov a zavalených úkrytů
d 009 Československo svitek Druhá etapa VPO k CO
d 010 Československo svitek Všelidová obrana vlasti II
d 011 Československo svitek Částečná dezaktivace osobní zbraně a částečná hygienická očista
d 012 Československo svitek Plášť vševojskový ochranný VOP 63
d 013 Československo dia Svépomocný útvar CO (díl I až IV)
d 014 Československo dia Dozimetrické přístroje CO
d 015 Československo dia Typové prostředky PIO (díl I až VIII)
d 016 Československo dia Místo speciální očisty CO (díl 1,2,3,4)
d 017 Československo svitek Udržování a ošetřování prostředku PCHO
d 018 Československo svitek Použivání protichemických přezůvek a rukavic
d 019 Československo svitek Zjišťování zamoření vody a potravin OL
d 020 Československo svitek Použivání ochranné masky díl I
d 021 Československo svitek Použivání ochranné masky díl II
d 022 Československo svitek Civilní obrana
d 023 Československo svitek Prístroje radiač. , chem. priezkumu a doz. kontrolu
d 024 Československo dia Bojové zápalné látky a prostředky
d 025 Československo svitek Budování polních úkrytů I
d 026 Československo svitek Budování polních úkrytů II
d 027 Československo svitek Budování úkrytů jednoduchého typu
d 028 Československo svitek ZHN (slovensky)
d 029 Československo svitek Špeciálná očista
d 030 Československo dia Ochrana obyvat. před ZHN (díl 1,2,3,4,5,6)
d 031 Československo dia Průzkum v civilní obraNě (díl ,,,,,7,,,ostatní chybí)
d 032 Československo svitek Použivání lehkého protichemického oděvu
d 033 Československo svitek Prostředky a možnosti baterie v zamoř. prostředí