Zobrazí sbírku výukových filmů

        FORMÁT            Podrobné vyhledávání
Poznámky :
8 ... osmičkový formát filmu           16 ...... šestnáckový formát filmu
      Celkem : 1
INVČ STÁT FORMÁT NÁZEV ROK
f 064 Československo 16 Ochrana obyvatel před účinky radioaktivního oblaku (Protiatomová ochrana)