Zobrazí sbírku výukových filmů

        FORMÁT            Podrobné vyhledávání
Poznámky :
8 ... osmičkový formát filmu           16 ...... šestnáckový formát filmu
      Celkem : 67
INVČ STÁT FORMÁT NÁZEV ROK
f 001 Československo 16 Ochrana před bojovými otravnými látkami  
f 002 Československo 16 Činnost CO v obci  
f 003 Československo 16 Zdravotnický odsun dvěma zachránci improvizovanými nosítky  
f 004 Československo 16 Radioaktivní zamoření  
f 005 Československo 16 Protiradiační úkryty  
f 006 Československo 16 Svépomocný útvar a základní jednotky CO  
f 007 Československo 16 Vyprošťování v CO  
f 008 Československo 16 Odsun v nouzi jedním zachrán.  
f 009 Československo 16 Příprava k CO I  
f 010 Československo 16 Ošetřování popálenin  
f 011 Československo 16 Ochrana před bojovými biologickými prostředky  
f 012 Československo 16 Příprava k CO II  
f 013 Československo 16 A co tomu říkají lidé  
f 014 Československo 16 Proč civilní obrana  
f 015 Československo 16 ?  
f 016 Československo 16 Účinky v prostoru jaderného výbuchu  
f 017 Československo 16 Příprava k CO III  
f 018 Československo 16 Místo speciální očisty CO  
f 019 Československo 16 Činnost obyvatelstva za signálů a situací CO 1  
f 020 Československo 16 Činnost obyvatelstva za signálů a situací CO 2  
f 021 Československo 16 Minuty pro život  
f 022 Československo 16 Může nastat okamžik  
f 023 Československo 16 Ochrana obyvatelstva před ničivými účinky chemických a biolog.  
f 024 Československo 16 Průzkum v civilní obraně 1-část  
f 025 Československo 16 Průzkum v civilní obraně 2-část  
f 026 Československo 16 Částečná speciální očista  
f 027 Československo 16 Použití prostředků individuelní ochrany, typové pr. pro dospělé  
f 028 Československo 16 Damoklův meč  
f 029 Československo 16 Ochrana hospodářského zvířectva před radioaktivní stopou  
f 030 Československo 16 Pobyt a činnost v prostoru zamořeného radioaktivními látkami  
f 031 Československo 16 Hašení požáru po napadení  
f 032 Československo 16 Jaderné zbraně a ochrana proti nim  
f 033 Československo 16 Veterinární očista  
f 034 Československo 16 Požární prevence v mírových podmínkách  
f 035 Československo 16 Ukrytí obyvatelstva  
f 036 Československo 16 Pro záchranu života  
f 037 Československo 16 Bojové otravné látky a ochrana proti nim  
f 038 Československo 16 Přístroje v CO I díl  
f 039 Československo 16 Individuální ochrana  
f 040 Československo 16 Ochrana potravin a vody  
f 041 Československo 16 Speciální očista vojsk  
f 042 Československo 16 Použití prostředků individuální ochrany , typové pros. pro děti  
f 043 Československo 16 Výcvik na chemických cvičištích  
f 044 Československo 16 Radiační a chemický průzkum  
f 045 Československo 16 T55 zař. pro ochranu proti ZHN  
f 046 Československo 8 Chování obyvatelstva za situací a signálů CO díl 01až 10 (I)  
f 047 Československo 16 Protiatomová ochrana obyvatelstva , 3 díl  
f 048 Československo 16 Řízení a činnost jednotek CO v ohnisku zásahu  
f 049 Československo 16 Ochrana prostředky jednotlivce proti ZHN  
f 050 Československo 16 Úkryty proti účinku jaderných a chemických zbraní  
f 051 Československo 16 Zabezpečení ochrany obyvatelstva prac. v národním hospod.  
f 052 Československo 16 Zavalené úkryty  
f 053 Československo 16 Odsunové prostředky CO  
f 054 Československo 16 Cvičení systému CO kraje  
f 055 Československo 16 Odmorovanie komunikácií a letiskových ploch  
f 056 Československo 8 Branná výchova 21-30 (opzhn)  
f 057 Československo 8 PCH I (díl 1-10) 1973
f 058 Československo 8 PCH II (díl 1-10)  
f 059 Československo 8 TECH I I (díl 1- 10) 1972
f 060 Československo 8 TECH I (díl 1- 10)  
f 061 Československo 8 Chování obyvatelstva za situací a signálů CO díl 11až 20 (II)  
f 062 Československo 16 Branná výchova v mateřských školách  
f 063 Československo 16 Protichemická ochrana  
f 064 Československo 16 Ochrana obyvatel před účinky radioaktivního oblaku (Protiatomová ochrana)  
f 065 Československo 16 Protiatomová ochrana civ. obyvatelstva , 1 díl  
f 066 Československo 16 Činnost obyvatelstva v radioaktivní stopě  
f 067 Československo 16 Úkryty