Zobrazí sbírku kopií

STÁT         TYP            Podrobné vyhledávání
      Celkem : 52
INVČ STÁT TYP NÁZEV AUTOR NAKLADATEL ROK OBDOBÍ CO
x 001 Československo kniha Protiplynová ochrana Parma Propagační družstvo 1931 1931 - 1945 celá
x 002 Československo katalog Caaloque of products for ARP - Chema 1937 1931 - 1945 celá
x 003 Československo kniha Dýchací a inhalační přístroje Roček Škola protiletecké ochran 1938 1931 - 1945 celá
x 004 Československo kniha Prostředky protichemické ochrany kůže Chem-51-2 MNO 1957 1946 - 1960 celá
x 005 Československo kniha Vojenské ochranné masky a výcvik v jich používání Chem-II-1 (Sm213) MNO 1946 1946 - 1960 celá
x 006 Československo kniha Ochranné soupravy pro koNě a jejich používání Chem-II-8 MNO 1953 1946 - 1960 celá
x 007 Německo kniha Gasschutz der Tiere Bildheft 153 Berlin 1944 1931 - 1945 celá
x 008 Československo kniha Plynová maska - Škola protiletecké ochran 1938 1931 - 1945 celá
x 009 Československo kniha Fysiologické účinky masky Hubáček Škola protiletecké ochran 1939 1931 - 1945 celá
x 010 Německo kniha Gasabwehrdienst aller Waffen Bildheft 152 g/h Berlin 1944 1931 - 1945 celá
x 011 Československo kniha Železniční protiletecká ochrana - služba samaritská ŽPO-2 Ministerstvo železnic 1937 1931 - 1945 celá
x 012 Československo kniha CPO 1 díl Paul Sfinx 1938 1931 - 1945 část
x 013 Německo časopis Draeger hefte 1938 - - 1938 1931 - 1945 část
x 014 Německo časopis Draeger hefte 1936 - - 1936 1931 - 1945 část
x 015 Československo kniha Příručka pro cvičitele protichemických druž. …. - Svazarm 1955 1946 - 1960 část
x 016 Československo kniha Otravné plyny ve válce Mareš ČVÚV 1921 1910 - 1930 část
x 017 Československo kniha Historie chemického vojska - MNO 1970 1961 - 1989 část
x 018 Československo kniha Rukovět pro poddůstojníky I díl Nohava , Havelka MNO 1931 1931 - 1945 část
x 019 Československo kniha Povětrnostní hlídky plynové služby   Vojenský chemi.ústav Olom 1931 1931 - 1945 část
x 020 Polsko kniha Indywidualna ochrona dróg oddechowych w …. Szumowska WZ 1963 1961 - 1989 část
x 021 Francie příručka Notice Technique d utilisation ed d entretien - ministére de la défense 1974 1961 - 1989 celá
x 022 Rakousko kniha Respirators and protective clothing   Inter. Atomic energy Agen 1967 1961 - 1989 část
x 023 Československo kniha Československá zahraniční armáda a chemická válka Souček - 2002 1990 - 2021 celá
x 024 Československo časopis Věda a praxe o plynech - Eckhardt 1935 1931 - 1945 celá
x 025 Rusko příručka Albom polzovania …   Vojenzj institut 1933 1931 - 1945 celá
x 026 Československo příručka Ochrana proti bojovým chemickým látkám   MNO 1936 1931 - 1945 celá
x 027 Rusko kniha Očerk vozniklovenija i razvitija ugolnogo protivogaza I.D. Zelinskeho Figurovskij Akademia nauk SSSR 1952 1946 - 1960 část
x 028 Rusko kniha Chimičeskoje oružije inostrannych armij i protivochimičeskaja zaščita Malšinskyj Dosaaf 1957 1946 - 1960 část
x 029 Československo příručka Ochranná maska CM-4K , Návod k použití - -   1961 - 1989 celá
x 030 Československo příručka OPCH protichemické oděvy - Ecoprotect   1990 - 2021 celá
x 031 Německo kniha Schriftenreihe Luftschutz Lohs Verlag des ministeriums i   1946 - 1960 část
x 032 Československo časopis TSPO , 1937 a 1938 -     1931 - 1945 část
x 033 Československo článek Historie a vývoj ochranných masek v Českolslovensku Kroupa     1961 - 1989 celý
x 034 Francie článek Les equipments de defense noc britaniquee 1939 - 1943 - -   1990 - 2021 celý
x 035 Japonsko článek masky v armádě a námořnictvu Japonska -     1990 - 2021 celý
x 036 Rusko kniha Čto nado znat ob otravljajuščich i radioaktivnych veščestvach Lebedeva Dosaaf 1956 1946 - 1960 část
x 037 Československo článek Uvědomělý , vzdělaný a připravený hasič jest nejlepším …. Šámal - 1938 1931 - 1945 celý
x 038 Československo článek Historie vzniku dýchacích přístrojů modelové řady PA 90 - -   1990 - 2021 celý
x 039 Československo článek Právní předpisy pro prodej plynových masek     1937 1931 - 1945 celý
x 040 Československo fotka složka Eckhardt z oblastního archivu v Zámrsku       1931 - 1945 část
x 041 Československo katalog Prospekty Chema (rúzné jazyky) - Chema 1938 1931 - 1945 část
x 042 Československo katalog prospekt Fatra (protektorát)   Fatra   1931 - 1945 celý
x 043 Československo katalog Fatra   Fatra   1931 - 1945 část
x 044 Německo katalog Industrie Fluchtfiltergerate   Draeger 1960 1946 - 1960 celý
x 045 Československo časopis Záchranné přístroje soustavy Audos Parma Technický obzor 1926 1910 - 1930 část
x 046 Československo časopis O přístrojích do kouře a přístrojích dýchacích   Ochrana hasičská 1913 ??? celý
x 047 Československo článek Česká ochranná maska OM-80 Florus Vyškov   1990 - 2021 celý
x 048 Anglie článek Britishe, franzosisce,deutsche und amerikanishe Gasmasken       1990 - 2021 celý
x 049 Československo katalog Návod k použití filtru Techna L   Techna   1931 - 1945 celý
x 050 Československo katalog Továrna přístrojů V Horák   Horák   1910 - 1930 část
x 051 USA internet Comparative Analysis - The US M9 Series and its copies       1990 - 2021 celý
x 052 Československo časopis Testování ochranných masek Sýkora , Hylák Institut ochrany obyvatel   1990 - 2021 celý