Vývoj ventilové soustavy masek
©Petr Hemerle

Článek je pokusem stručně načrtnout vývoj ventilové soustavy dýchacích přístrojů filtračních (běžně nazývaných maskami) od období I. světové války až do let padesátých. Kliknout pro pokračování PRAMENY :
1) Válka chemická /plk. Ing. Ettel, 1923/
2) Ochrana dýchadel /Ing. Popek, 1956/
3) autorova soukromá sbírka ochr. prostředků
4) depositáře VHÚ AČR a hornické sbírky NTM