Značení plynových masek po roce 1937

Dle vládního nařízení č. 192/1937 musely být součásti plynových masek jednotně značeny. MO (Ministerstvo obrany) proto vydalo prováděcí zprávu určující systematiku značení a přidělilo kódy výrobcům.
Celkové označení se skládá z :
   - a) označení součásti plynové masky
   - b) čísla série , roku výroby a pořadového čísla
   - c) úředního razítka zkušebního orgánu a datumu zkoušky
Označení součásti, čísla série a roku výroby se umísťovalo zvenku na okraji lícnice v oblasti brady. Pořadové číslo bývalo nezřídka rovnoběžně s okrajem lícnice zvenku vedle zorníku.
Záznam o zkoušce (úřední razítko zkušebního orgánu a datum zkoušky) se tiskl na lícnici zvenku v oblasti čela.

Domnívám se, že tento způsob značení platil do padesátých let , a skončil pravděpodobně s přechodem výroby na celohlavové masky M-52 ruské provenience.

 • a) Značení součástí plynové masky

 •     součást masky (M.. maska, F.. filtr, H..hadice, B.. brašna)
      |
      |    číslo jednoho z typů schválených danému výrobci
      |    |
  FM-1a
  |         |
  |         obměna základního typu
  |
  kód výrobce (D..Doležal, E..Eckhardt, F..Fatra, H..Horák, CH..Chema
       K..Kudrnáč, K..Kosař, O..Ocelový dům, O..Optimit, P..Pála, T..Techna, V..Viktoria)

  Příklad :
  FM-1 ..... značka lícnice prvního základního typu masky od firmy Fatra
  FM-1a..... značka lícnice obměny prvního základního typu masky od firmy Fatra
     (FM-1a se liší od FM-1 tím , že nemá trikotinový potah , jinak jsou lícnice shodné)

 • b) Číslo série, rok výroby a pořadové číslo

 • K číslu série a roku výroby patřilo ješte pořadové číslo výrobku.
  K přezkoušení se posílaly série vždy po 2000 kusech. Aby bylo možno identifikovat jednotlivé výrobky, přezkoušený a uznaný výrobek dostal v dané sérii i pořadové číslo od 1 do 2000. Tímto se dala kdykoliv přesně určit konkrétní maska , neboť protokoly o zkouškách se ze zákona evidovaly v přezkoušecí stanici.

        číslo série
        |
  S-23-38
            |
            kód roku = rok - 1900

  Příklad :
  S-23-38 série 23 z roku 1938


 • c) Úřední razítko , státní znak a datum zkoušky

 • obr. 1 Úřední razítko , státní znak a datum zkoušky
  Úřední razítko , státní znak a datum zkoušky

     Úředně zkoušeno
         Státní znak
  Vojenský chemický ústav
            38
              |
              38 + 1900 = 1938


  Ilustrační obrázky

  Příklad předpisového značení prvního schváleného typu firmě Fatra ve variantě "a", šlo o 42717 masku vyrobenou v roce 1938 tohoto typu a této varianty. (21 * 2000 + 717 = 42717)
     obr.1 .... označení součásti plynové masky, čísla série a roku výroby
     obr.2 .... pořadové číslo výrobku
  obr. 2
  obr. 2
  obr. 3
  obr. 3


  Předpis je sice předpis , ale jak bývá v česku zvykem s realitou je to nezřídka jinak , následují dva obrázky dokumentují nedodržování vládního nařízení.
     obr.3 .... předpisové označení by mělo být FM-3 a ne Fatra
     obr.4 .... předpisové označení by mělo být OM-11

  obr. 4
  obr. 4
  obr. 5
  obr. 5  Zdroj :    zpracováno dle článku v časopisu Obrana obyvatelstva, 1937