1.1 SBÍRKA - Masek

Nejstarší exponáty pocházejí z období I. světové války , nejnovější naopak z roku 2002.
Nejpočetněji je pochopitelně zastoupeno bývalé Československo, následované Německem a Ruskem.
Nezanedbatelná není ani kolekce masek západní Evropy a Ameriky.
Naopak Čína ,Japonsko a Afrika je zastoupena velice řídce.

1.1.1. Ale co bych povídal , podívejte se sami.