1.4 SBÍRKA - Ostatní

Zde naleznete ostatní části mojí sbírky.

Seznam ostatních částí sbírky.
Podsbírka Poznámky
1.4.1    položek časopisů nejvíce je zastoupeno bývalé Československo a Německo
1.4.2    knih nejvíce je zastoupeno bývalé Československo a Německo
1.4.3    filmů pouze Československé z let 1955-1985
1.4.4    diafilmů pouze Československé z let 1950-1985
1.4.5    dýchacích přístrojů kyslíkových i vzduchových převážně z období po roce 1945
1.4.6    filtrů různé typy filtrů
1.4.7    jiné prospekty ,plakáty ,výkresy ,fotografie a další artefakty
1.4.8    kopie a výstřižky kopie celých příruček i jejich částí , či článků z časopisů
1.4.9    respirátory respirátory a polomasky