View collection posters , drawings, ...

COUNTRY         TYPE            Detailed finding
Description :
Columns COUNTRY and TYPE translation to English language, others columns only Czech.
      All : 171
NO     COUNTRY NAME YEAR TYPE PERIOD PIC.
j 001 ? prospekty A   leaflet 1961 - 1989 not
j 002 ? prospekty B   leaflet 1961 - 1989 not
j 003 ? prospekty C,Č   leaflet 1961 - 1989 not
j 004 ? prospekty D,Ď   leaflet 1961 - 1989 not
j 005 ? prospekty E   leaflet 1961 - 1989 not
j 006 ? prospekty F   leaflet 1961 - 1989 not
j 007 ? prospekty G   leaflet 1961 - 1989 not
j 008 ? prospekty H   leaflet 1961 - 1989 not
j 009 ? prospekty CH   leaflet 1961 - 1989 not
j 010 ? prospekty I   leaflet 1961 - 1989 not
j 011 ? prospekty J   leaflet 1961 - 1989 not
j 012 ? prospekty K   leaflet 1961 - 1989 not
j 013 ? prospekty L   leaflet 1961 - 1989 not
j 014 ? prospekty M   leaflet 1961 - 1989 not
j 015 ? prospekty N,Ň   leaflet 1961 - 1989 not
j 016 ? prospekty O   leaflet 1961 - 1989 not
j 017 ? prospekty P   leaflet 1961 - 1989 not
j 018 ? prospekty Q   leaflet 1961 - 1989 not
j 019 ? prospekty R,Ř   leaflet 1961 - 1989 not
j 020 ? prospekty S,Š   leaflet 1961 - 1989 not
j 021 ? prospekty T,Ť   leaflet 1961 - 1989 not
j 022 ? prospekty U   leaflet 1961 - 1989 not
j 023 ? prospekty V   leaflet 1961 - 1989 not
j 024 ? prospekty W   leaflet 1961 - 1989 not
j 025 ? prospekty X   leaflet 1961 - 1989 not
j 026 ? prospekty Y a nepísmenné   leaflet 1961 - 1989 not
j 027 Czechoslovakia Zde je osudná mezera ve výchově pro ... Chema   leaflet 1931 - 1945
j 028 Germany Auergesellschaft 1945 leaflet 1931 - 1945
j 029 Germany Gasbeklaidung 37 1942 poster 1931 - 1945
j 030 Czechoslovakia Předpisy o uskladNění plynových masek 1935 pamphlet 1931 - 1945
j 031 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č9   poster 1946 - 1960
j 032 Slovakia CPO legitimacia 1942 pamphlet 1931 - 1945
j 033 Czechoslovakia Cvičení CPO Prostějov 1939 1939 photo 1931 - 1945
j 034 Czechoslovakia Jak ochránit svůj domov proti požárům způ. .. 1944 poster 1931 - 1945
j 035 Denmark Gasmaske M 1931 1941 manual 1931 - 1945
j 036 Germany Gasbettehen Auer 1942 manual 1931 - 1945
j 037 Czechoslovakia Dětský ochranný vak (DV62) 1962 manual 1961 - 1989
j 038 Czechoslovakia Speciální ochranný oděv SOO-CO   manual 1961 - 1989
j 039 Czechoslovakia Plán (plány různých činností v CO)   pamphlet 1961 - 1989
j 040 Czechoslovakia Civilní obrana informuje 1987 pamphlet 1961 - 1989
j 041 Czechoslovakia Civilní obrana , nášivka   other 1961 - 1989
j 042 Czechoslovakia CO,Co dělat za situací a signálů Civilní ob. 1972 pamphlet 1961 - 1989
j 043 Czechoslovakia CO,Ochrana před ničivými účinky jaderných zb. 1983 pamphlet 1961 - 1989
j 044 Czechoslovakia CO,Budování protiradiačních úkrytů 1982 pamphlet 1961 - 1989
j 045 Czechoslovakia CO,Ochrana osob v zamořených prostorech 1984 pamphlet 1961 - 1989
j 046 Czechoslovakia CO,Vyprošťovací práce v CO 1985 pamphlet 1961 - 1989
j 047 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č1   poster 1946 - 1960
j 048 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č6   poster 1946 - 1960
j 049 Czechoslovakia Protiatomová ochrana 1958 poster 1946 - 1960
j 050 Czechoslovakia Kolektivní ochrana a vyvádění obývatelstva 1958 poster 1946 - 1960
j 051 Czechoslovakia Protiatomová ochrana , očista 1958 poster 1946 - 1960
j 052 Czechoslovakia Masky, Osobné zdravotné prostredky   poster 1961 - 1989
j 053 Czechoslovakia Improvizované prostř. och. kůže, Signály CO   poster 1961 - 1989
j 054 Czechoslovakia Prostředky individuální ochrany dýchacích or.   poster 1961 - 1989
j 055 Czechoslovakia řez ochrannou maskou CM3 1975 poster 1961 - 1989
j 056 Czechoslovakia Vytýčení zamořeného prostoru a vyvádění obyv. 1960 poster 1946 - 1960
j 057 Czechoslovakia Částečná hygienická očista a dezaktivace 1960 poster 1946 - 1960
j 058 Czechoslovakia Po vyhlášení situace ohrožení dokončují .... 1960 poster 1946 - 1960
j 059 Czechoslovakia Ochrana mimo úkryt před ůčinky atomové pumy 1960 poster 1946 - 1960
j 060 Czechoslovakia Dezaktivace místostí, budov a ulic 1960 poster 1946 - 1960
j 061 Czechoslovakia Odmořování   poster 1990 - 2022
j 062 Czechoslovakia Záchranné a vyprošťovací akce   poster 1990 - 2022
j 063 Czechoslovakia Úplná hygienická očista 1960 poster 1946 - 1960
j 064 Czechoslovakia CO1 výrobní výkres 1951 desing drawing 1946 - 1960
j 065 Czechoslovakia průkaz člena CO, Tesla Radiosopoj 1962 pamphlet 1961 - 1989
j 066 Czechoslovakia potvrzení o účasti na výcviku CO 1960 pamphlet 1946 - 1960
j 067 Czechoslovakia Průkaz člena zdravotnické družiny 1976 pamphlet 1961 - 1989
j 068 Czechoslovakia Chemický průzkum   poster 1961 - 1989
j 069 Czechoslovakia Složenka na objednání Obrany obyvatelstva 1936 other 1931 - 1945
j 070 Czechoslovakia Vývěska pro pracovní místnost 1942 pamphlet 1931 - 1945
j 071 Czechoslovakia Technický popis masky FATRA typ FM 1938 other 1931 - 1945
j 072 Czechoslovakia výkres masky dětské Fatra 1938 desing drawing 1931 - 1945
j 073 Czechoslovakia výkres masky Fatra FMI 1938 desing drawing 1931 - 1945
j 074 Czechoslovakia výkres masky Fatra FMI - jiná var. 1938 desing drawing 1931 - 1945
j 075 Czechoslovakia výkres masky Fatra S 1938 desing drawing 1931 - 1945
j 076 Czechoslovakia výkres masky Fatra C. 1938 desing drawing 1931 - 1945
j 077 Czechoslovakia výkresy masky vzor 35 1935 desing drawing 1931 - 1945
j 078 Czechoslovakia Proti plynovým útokům Techna   poster 1931 - 1945
j 079 Czechoslovakia Oriantační mapa náletové zprávy 1943 poster 1931 - 1945
j 080 Czechoslovakia Mapa k náletové situaci 1944 poster 1931 - 1945
j 081 Czechoslovakia Pozvání na školení k civilní ....   poster 1961 - 1989
j 082 Czechoslovakia Zamořeno   poster 1961 - 1989
j 083 Czechoslovakia Katalog (Bratří Čížkové nast.) 1938 catalog 1931 - 1945
j 084 Czechoslovakia Titan (Horák)   catalog 1931 - 1945
j 085 Czechoslovakia Ypra (Kudrnáč)   catalog 1931 - 1945
j 086 Czechoslovakia Samar   catalog 1931 - 1945
j 087 Czechoslovakia Prometheus   catalog 1931 - 1945
j 088 Czechoslovakia Více gumy č 3,4 1937 (Ypra) 1937 catalog 1931 - 1945
j 089 Czechoslovakia objednávka Titan (Horák)   order 1931 - 1945
j 090 Czechoslovakia objednávka L. Martinů   order 1931 - 1945
j 091 Czechoslovakia Návod k použití kruhového počítadla   manual 1961 - 1989
j 092 Czechoslovakia Ochranná maska CM 3 1982 other 1961 - 1989
j 093 Czechoslovakia Používání ochranné masky DM-1 a improvizov. .. 1977 other 1961 - 1989
j 094 Czechoslovakia Základní norma znalostí velitele CO 1966 pamphlet 1961 - 1989
j 095 Czechoslovakia fotky z hasičského výcviku 1950 photo 1946 - 1960
j 096 Czechoslovakia Škoda granát chemický 1937 desing drawing 1931 - 1945
j 097 England anglický popis Německého dýmového granátu 1945 desing drawing 1931 - 1945
j 098 Germany praporky umělohmotné, gas ,Infektios,radioaktiv 1970 other 1961 - 1989
j 099 Czechoslovakia Civilní obrana informuje   poster 1961 - 1989
j 100 Czechoslovakia Ochrana vodních stanic a prostředků k …(obr 25) 1955 poster 1946 - 1960
j 101 Czechoslovakia Desaktivace potravin a krmiva (obr 6) 1955 poster 1946 - 1960
j 102 Czechoslovakia Desaktivace vody (obr 26) 1955 poster 1946 - 1960
j 103 Czechoslovakia Desaktivace postavení (obr 17) 1955 poster 1946 - 1960
j 104 Czechoslovakia Jak vojska překonávají úseky terénu … (obr 7) 1955 poster 1946 - 1960
j 105 Czechoslovakia Civilní maska Chema C 1936 catalog 1931 - 1945
j 106 Czechoslovakia Složka o masce dětské , Fatra 1938 other 1931 - 1945
j 107 Czechoslovakia lis 400x400 fotka 1936 photo 1931 - 1945
j 108 Czechoslovakia zkoušecí stanice na amoniak 1937 photo 1931 - 1945
j 109 Czechoslovakia sestava masky DM1 1962 desing drawing 1961 - 1989
j 110 Czechoslovakia sestava masky CM3/h 1966 desing drawing 1961 - 1989
j 111 Czechoslovakia sestava BSS-MO-4u 1967 desing drawing 1961 - 1989
j 112 Czechoslovakia Stanice na zkoušení odporu ventilků 1939 desing drawing 1931 - 1945
j 113 Czechoslovakia technický popis masky FATRA typ FM-3 1938 desing drawing 1931 - 1945
j 114 Czechoslovakia Pomůcka CO pro vyhodnocování pozemní situace   other 1961 - 1989
j 115 Czechoslovakia Návrhy nástěnek pro školení a výstavy CO   other 1961 - 1989
j 116 Czechoslovakia Měřič expozičního příkonu DC-3B-72 1975 leaflet 1961 - 1989
j 117 Czechoslovakia Měřič expozičního příkonu DC-3A-72 1975 leaflet 1961 - 1989
j 118 Czechoslovakia Souprava osob. operat. dozimetrů DC-1A-71 1975 leaflet 1961 - 1989
j 119 Czechoslovakia Plynová maska (Kudrnáč) 1938 leaflet 1931 - 1945
j 120 Czechoslovakia Dobrozdání o filtrech Techna (od Parmy) 1937 pamphlet 1931 - 1945
j 121 Czechoslovakia Kyslíkové inhalační ….. Techna   leaflet 1931 - 1945
j 122 Czechoslovakia Detekční maska Chema LPS-D   leaflet 1931 - 1945
j 123 Czechoslovakia Dětská maska LPS - Chema   leaflet 1931 - 1945
j 124 Czechoslovakia Dokonale připraveni (Chema)   leaflet 1931 - 1945
j 125 Czechoslovakia Maska v použití (Sport Šmejc)   pamphlet 1931 - 1945
j 126 Czechoslovakia Známé nebezpečí - poloviční nebezpečí   leaflet 1931 - 1945
j 127 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č2   poster 1946 - 1960
j 128 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č5   poster 1946 - 1960
j 129 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č7   poster 1946 - 1960
j 130 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č3   poster 1946 - 1960
j 131 Czechoslovakia Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č4   poster 1946 - 1960
j 132 Czechoslovakia Svépomoc v CO protipožární příprava,nástěnka č5   poster 1946 - 1960
j 133 Czechoslovakia Ochranná dětská kazajka (návod pro DK 52)   manual 1961 - 1989
j 134 Czechoslovakia Co potřebuje každá domovní hlídka CPO   other 1931 - 1945
j 135 Czechoslovakia Záznam o přípravě příslušníků útvarů a jednotek CO 1964 other 1961 - 1989
j 136 Czechoslovakia Záznam o školení a výcviku 1968 other 1961 - 1989
j 137 Czechoslovakia z kalendáře Ejhle voják 2000 other 1990 - 2022
j 138 England z kalendáře , kolem roku 2000   other 1961 - 1989
j 139 Czechoslovakia Návod k použití plznových masek Techna   manual ???
j 140 Czechoslovakia Popis a návod pro používání .... masky "S" , úředNě schválený typ VIKTORIT-ANTIPLYN   manual 1931 - 1945
j 141 Czechoslovakia Návod k používání protiplynových masek s universálními filtry (Bratři Čížkové)   manual 1931 - 1945
j 142 Belgium Masques Annti-gaz TYPE AG.15   manual 1931 - 1945
j 143 Czechoslovakia   1934 pamphlet 1931 - 1945
j 144 Germany Schutzanzug 1934 catalog 1931 - 1945
j 145 Germany Gasmasken 200,201 und 20 (Draeger) 1941 catalog 1931 - 1945
j 146 Germany Halbmasken 1940 catalog 1931 - 1945
j 147 Germany Atemfilter 1941 catalog 1931 - 1945
j 148 Czechoslovakia Fysiologická služební maska Chema 1938 poster 1931 - 1945
j 149 Czechoslovakia Bekanntmachung 1953 poster 1946 - 1960
j 150 Czechoslovakia Prostředky průzkumu a pozorování   poster 1961 - 1989
j 151 Czechoslovakia Prostředky pro speciální očistu   poster 1961 - 1989
j 152 Czechoslovakia Služební maska Chema S 1939 poster 1931 - 1945
j 153 Czechoslovakia Svazarm   poster 1946 - 1960
j 154 Czechoslovakia Program druhé etapy všenárodní ….   poster 1946 - 1960
j 155 Czechoslovakia Jednotka pro ochranu hospodářských zvířat   poster 1946 - 1960
j 156 Czechoslovakia Požární jednotka   poster 1946 - 1960
j 157 Czechoslovakia Technická jednotka   poster 1946 - 1960
j 158 Czechoslovakia Chování a činnost obyvatelstva v prostoru radioaktivního , chemického a biologického napadení   poster 1946 - 1960
j 159 Czechoslovakia Pořádková jednotka   poster 1946 - 1960
j 160 Czechoslovakia Průzkumná jednotka   poster 1946 - 1960
j 161 Czechoslovakia Činnost obyvatelstva pří hlášení požáru   poster 1946 - 1960
j 162 Czechoslovakia Civilná obrana v obrazoch 1988 pamphlet 1961 - 1989
j 163 Czechoslovakia desky Civilní ochrana České republiky   other 1990 - 2022
j 164 Czechoslovakia Zaměřování ve stížených podmínkách   poster 1961 - 1989
j 165 Czechoslovakia Zaměřování v normálních podmínkách   poster 1961 - 1989
j 166 Czechoslovakia Zaměření přesného umístění vysílací antény   poster 1961 - 1989
j 167 Czechoslovakia Co má každý občan vědět - Příprava obyvatel k obraNě vlasti   poster 1946 - 1960
j 168 Czechoslovakia Organizace systému CO   poster 1946 - 1960
j 169 Czechoslovakia Charakteristické rysy příští možné války   poster 1946 - 1960
j 170 Czechoslovakia Vážení občané, okresní koordinační komise ONV Vám předkládá ...   pamphlet 1961 - 1989
j 171 Czechoslovakia BPS-C Plán CO závodu   other 1961 - 1989 not