View collection diaslides

        TYPE            Detailed finding
Description :
roll ........... dia film of roll           diaslides ...... set of diaslides
All pieces at area 1951 to 1985 years.
Columns COUNTRY and TYPE translation to English language, others columns only Czech.
      All : 33
NO     COUNTRY TYPE NAME
d 013 Czechoslovakia diaslides Svépomocný útvar CO (díl I až IV)
d 014 Czechoslovakia diaslides Dozimetrické přístroje CO
d 015 Czechoslovakia diaslides Typové prostředky PIO (díl I až VIII)
d 016 Czechoslovakia diaslides Místo speciální očisty CO (díl 1,2,3,4)
d 030 Czechoslovakia diaslides Ochrana obyvat. před ZHN (díl 1,2,3,4,5,6)
d 031 Czechoslovakia diaslides Průzkum v civilní obraNě (díl ,,,,,7,,,ostatní chybí)
d 024 Czechoslovakia diaslides Bojové zápalné látky a prostředky
d 025 Czechoslovakia roll Budování polních úkrytů I
d 023 Czechoslovakia roll Prístroje radiač. , chem. priezkumu a doz. kontrolu
d 005 Czechoslovakia roll Radioaktivní oblak a ochrana před jeho úČinky
d 026 Czechoslovakia roll Budování polních úkrytů II
d 027 Czechoslovakia roll Budování úkrytů jednoduchého typu
d 028 Czechoslovakia roll ZHN (slovensky)
d 029 Czechoslovakia roll Špeciálná očista
d 032 Czechoslovakia roll Použivání lehkého protichemického oděvu
d 033 Czechoslovakia roll Prostředky a možnosti baterie v zamoř. prostředí
d 008 Czechoslovakia roll Vyprošťováné osob z poškozených budov a zavalených úkrytů
d 022 Czechoslovakia roll Civilní obrana
d 021 Czechoslovakia roll Použivání ochranné masky díl II
d 020 Czechoslovakia roll Použivání ochranné masky díl I
d 004 Czechoslovakia roll Dozimetrické přístroje IV díl
d 003 Czechoslovakia roll Dozimetrické přístroje III díl
d 006 Czechoslovakia roll Činnost obyvatelstva při likvidaci následků vzdušného napadení
d 007 Czechoslovakia roll Odmořování a dezinfekce stájí,chlévů a jejich zařízení
d 002 Czechoslovakia roll Dozimetrické přístroje II díl
d 001 Czechoslovakia roll Dozimetrické přístroje I díl
d 010 Czechoslovakia roll Všelidová obrana vlasti II
d 011 Czechoslovakia roll Částečná dezaktivace osobní zbraně a částečná hygienická očista
d 012 Czechoslovakia roll Plášť vševojskový ochranný VOP 63
d 017 Czechoslovakia roll Udržování a ošetřování prostředku PCHO
d 018 Czechoslovakia roll Použivání protichemických přezůvek a rukavic
d 019 Czechoslovakia roll Zjišťování zamoření vody a potravin OL
d 009 Czechoslovakia roll Druhá etapa VPO k CO