View colection copy and cuttings

COUNTRY         TYPE            Detailed finding
Description :
Columns COUNTRY and TYPE translation to English language, others columns only Czech.
      All : 52
NO     COUNTRY TYPE NAME WRITER PUBLISHER YEAR PERIOD WHAT
x 046 Czechoslovakia journal O přístrojích do kouře a přístrojích dýchacích   Ochrana hasičská 1913 ??? celý
x 050 Czechoslovakia catalog Továrna přístrojů V Horák   Horák   1910 - 1930 část
x 016 Czechoslovakia book Otravné plyny ve válce Mareš ČVÚV 1921 1910 - 1930 část
x 045 Czechoslovakia journal Záchranné přístroje soustavy Audos Parma Technický obzor 1926 1910 - 1930 část
x 032 Czechoslovakia journal TSPO , 1937 a 1938 -     1931 - 1945 část
x 042 Czechoslovakia catalog prospekt Fatra (protektorát)   Fatra   1931 - 1945 celý
x 040 Czechoslovakia photo složka Eckhardt z oblastního archivu v Zámrsku       1931 - 1945 část
x 043 Czechoslovakia catalog Fatra   Fatra   1931 - 1945 část
x 049 Czechoslovakia catalog Návod k použití filtru Techna L   Techna   1931 - 1945 celý
x 019 Czechoslovakia book Povětrnostní hlídky plynové služby   Vojenský chemi.ústav Olom 1931 1931 - 1945 část
x 018 Czechoslovakia book Rukovět pro poddůstojníky I díl Nohava , Havelka MNO 1931 1931 - 1945 část
x 001 Czechoslovakia book Protiplynová ochrana Parma Propagační družstvo 1931 1931 - 1945 celá
x 025 Rossia manual Albom polzovania …   Vojenzj institut 1933 1931 - 1945 celá
x 024 Czechoslovakia journal Věda a praxe o plynech - Eckhardt 1935 1931 - 1945 celá
x 014 Germany journal Draeger hefte 1936 - - 1936 1931 - 1945 část
x 026 Czechoslovakia manual Ochrana proti bojovým chemickým látkám   MNO 1936 1931 - 1945 celá
x 011 Czechoslovakia book Železniční protiletecká ochrana - služba samaritská ŽPO-2 Ministerstvo železnic 1937 1931 - 1945 celá
x 002 Czechoslovakia catalog Caaloque of products for ARP - Chema 1937 1931 - 1945 celá
x 039 Czechoslovakia article Právní předpisy pro prodej plynových masek     1937 1931 - 1945 celý
x 037 Czechoslovakia article Uvědomělý , vzdělaný a připravený hasič jest nejlepším …. Šámal - 1938 1931 - 1945 celý
x 013 Germany journal Draeger hefte 1938 - - 1938 1931 - 1945 část
x 041 Czechoslovakia catalog Prospekty Chema (rúzné jazyky) - Chema 1938 1931 - 1945 část
x 012 Czechoslovakia book CPO 1 díl Paul Sfinx 1938 1931 - 1945 část
x 003 Czechoslovakia book Dýchací a inhalační přístroje Roček Škola protiletecké ochran 1938 1931 - 1945 celá
x 008 Czechoslovakia book Plynová maska - Škola protiletecké ochran 1938 1931 - 1945 celá
x 009 Czechoslovakia book Fysiologické účinky masky Hubáček Škola protiletecké ochran 1939 1931 - 1945 celá
x 010 Germany book Gasabwehrdienst aller Waffen Bildheft 152 g/h Berlin 1944 1931 - 1945 celá
x 007 Germany book Gasschutz der Tiere Bildheft 153 Berlin 1944 1931 - 1945 celá
x 031 Germany book Schriftenreihe Luftschutz Lohs Verlag des ministeriums i   1946 - 1960 část
x 005 Czechoslovakia book Vojenské ochranné masky a výcvik v jich používání Chem-II-1 (Sm213) MNO 1946 1946 - 1960 celá
x 027 Rossia book Očerk vozniklovenija i razvitija ugolnogo protivogaza I.D. Zelinskeho Figurovskij Akademia nauk SSSR 1952 1946 - 1960 část
x 006 Czechoslovakia book Ochranné soupravy pro koNě a jejich používání Chem-II-8 MNO 1953 1946 - 1960 celá
x 015 Czechoslovakia book Příručka pro cvičitele protichemických druž. …. - Svazarm 1955 1946 - 1960 část
x 036 Rossia book Čto nado znat ob otravljajuščich i radioaktivnych veščestvach Lebedeva Dosaaf 1956 1946 - 1960 část
x 028 Rossia book Chimičeskoje oružije inostrannych armij i protivochimičeskaja zaščita Malšinskyj Dosaaf 1957 1946 - 1960 část
x 004 Czechoslovakia book Prostředky protichemické ochrany kůže Chem-51-2 MNO 1957 1946 - 1960 celá
x 044 Germany catalog Industrie Fluchtfiltergerate   Draeger 1960 1946 - 1960 celý
x 033 Czechoslovakia article Historie a vývoj ochranných masek v Českolslovensku Kroupa     1961 - 1989 celý
x 029 Czechoslovakia manual Ochranná maska CM-4K , Návod k použití - -   1961 - 1989 celá
x 020 Poland book Indywidualna ochrona dróg oddechowych w …. Szumowska WZ 1963 1961 - 1989 část
x 022 Austria book Respirators and protective clothing   Inter. Atomic energy Agen 1967 1961 - 1989 část
x 017 Czechoslovakia book Historie chemického vojska - MNO 1970 1961 - 1989 část
x 021 France manual Notice Technique d utilisation ed d entretien - ministére de la défense 1974 1961 - 1989 celá
x 048 England article Britishe, franzosisce,deutsche und amerikanishe Gasmasken       1990 - 2024 celý
x 051 USA internet Comparative Analysis - The US M9 Series and its copies       1990 - 2024 celý
x 052 Czechoslovakia journal Testování ochranných masek Sýkora , Hylák Institut ochrany obyvatel   1990 - 2024 celý
x 047 Czechoslovakia article Česká ochranná maska OM-80 Florus Vyškov   1990 - 2024 celý
x 038 Czechoslovakia article Historie vzniku dýchacích přístrojů modelové řady PA 90 - -   1990 - 2024 celý
x 035 Japan article masky v armádě a námořnictvu Japonska -     1990 - 2024 celý
x 034 France article Les equipments de defense noc britaniquee 1939 - 1943 - -   1990 - 2024 celý
x 030 Czechoslovakia manual OPCH protichemické oděvy - Ecoprotect   1990 - 2024 celá
x 023 Czechoslovakia book Československá zahraniční armáda a chemická válka Souček - 2002 1990 - 2024 celá