Zobrazí sbírku knih

STÁT         NAKLADATEL            Podrobné vyhledávání
      Celkem : 285
INVČ STÁT NAKLADATEL NÁZEV ROK OBDOBÍ
k 237 Anglie min, of Defence Survive to Fight (Edition II) 1990 1990 - 2022
k 236 Anglie min, of Defence Survive to Fight 1983 1961 - 1989
k 241 Anglie London Chemical and Biological Defence at Porton Down 1916-2000 2000 1990 - 2022
k 235 Anglie defence NBC Survive to Fight (Edition 4) 2002 1990 - 2022
k 253 Anglie Defense division NBC International (spring 2004) 2004 1990 - 2022
k 107 Anglie Field Int. Industrial safety in Germany 1945 1931 - 1945
k 282 Bulharsko Sofia Ypštvane za zaščita mirnoto naselenie protiv vzdušno-chimičeski napadenia 1937 1931 - 1945
k 186 Československo MNO Metodika přípravy průzkumných,spojovacích .... CO-51-18/č 1987 1961 - 1989
k 187 Československo ČSPO Příprava členů ČSPO k civilní obraNě 1966 1961 - 1989
k 188 Československo NV Protiatomová ochrana obyvatelstva 1962 1961 - 1989
k 208 Československo Výtvar Atomový výbuch,atomové zbraNě soubor č. 49 1958 1946 - 1960
k 185 Československo SPO Terč Protiplynová služba v PO 1984 1961 - 1989
k 184 Československo Svět Gumová pevnost 3 díl (Fred Stolský) 1935 1931 - 1945
k 183 Československo Svět Gumová pevnost 2 díl (Fred Stolský) 1935 1931 - 1945
k 182 Československo Svět Gumová pevnost 1 díl (Fred Stolský) 1935 1931 - 1945
k 181 Československo ČSD Železniční protiletecká ochrana ŽPO-2 1937 1931 - 1945
k 180 Československo MNO Zkratky a značky v civilní obraNě 1989 1961 - 1989
k 179 Československo NV Zbraně hromadného ničení 1957 1946 - 1960
k 189 Československo NV Příručka pro štáby CO obcí 1963 1961 - 1989
k 190 Československo NV Program druhé etapy všenárodní přípravy obyvatelstva .... 1962 1961 - 1989
k 207 Československo sborník Chemické vojsko v letech 1989-1999 1999 1990 - 2022
k 206 Československo Praha Úkoly a činnost mobilních skupin analytického zjišťování 1997 1990 - 2022
k 205 Československo Praha Speciální očista v Civilní ochraně 1997 1990 - 2022
k 204 Československo MV Štáb CO Směrnice o organizaci štábů CO měst…. SČOS-Org-2-2 1961 1961 - 1989
k 203 Československo Zrup Příbram Návod k obsluze a udržování HR-120 obrazová část 1967 1961 - 1989
k 202 Československo Zrup Příbram Návod k obsluze a udržování HR-120 (hlásič ůrovNě radiace) 1967 1961 - 1989
k 201 Československo MNO Metodika přípravy požárních,technických,… CO-51-8/č 1986 1961 - 1989
k 199 Československo J Elstner Zlatá knížka II Protiplynová obrana 1935 1931 - 1945
k 198 Československo Lutín První pomoc při úrazech a otravách bojovými chem. látkami 1938 1931 - 1945
k 197 Československo NV 30 let civilní obrany ČSSR 1981 1961 - 1989
k 196 Československo Svazarm Sborník metodických příruček z jednotlivých oblastí zákl. 1983 1961 - 1989
k 195 Československo NV Příprava obyvatelstva k obraNě vlasti (složky 5,6,7) 1967 1961 - 1989
k 194 Československo MNO Organizace a činnost štábů CO,svépomocných ú... CO-2-5/č 1982 1961 - 1989
k 193 Československo Svazarm Záchranné a vyprošťovací práce v ohnisku zásahu 1961 1961 - 1989
k 192 Československo Min. vnitra řád protiplynové služby v požární ochraNě 1974 1961 - 1989
k 191 Československo ČSPO Chemie v požární ochraNě 1964 1961 - 1989
k 178 Československo NV Zbraně hromadného ničení 1960 1946 - 1960
k 177 Československo Svazarm Zbraně hromadného ničení a ochrana rpoti nim 1976 1961 - 1989
k 176 Československo Svazarm Závazná metodika provedení odborNě technického ... 1986 1961 - 1989
k 158 Československo Min. vnitra Pokyny pro zřizování stálých umýv. ŠCOS-Tech-2-23 1960 1946 - 1960
k 157 Československo Min. vnitra Pokyny pro skaldování a ošetřování prostředků IPCHO . 1963 1961 - 1989
k 156 Československo Min. vnitra Pokyny pro odmořování oděvů v kom. SČOS-Chem-4-1 1961 1961 - 1989
k 155 Československo MNO Organizace civilní obrany na objektech nár. CO-2-12/č 1985 1961 - 1989
k 154 Československo MNO Opatření civilní obrany po vyhlášení signál. CO-2-15/č 1987 1961 - 1989
k 153 Československo FV ČSČK Ochrana zdraví při práci s agrochemikáliemi a zásad.   1961 - 1989
k 151 Československo Svazarm Metodika odborNě technických zaměstnání přípravy obč. 1988 1961 - 1989
k 150 Československo MNO Jednotná metodika odběru a úpravy vzorků CO-3-7/č 1988 1961 - 1989
k 149 Československo Svaz civ. ob. Jak čelit mimořádným situacím 1992 1990 - 2022
k 148 Československo ČSPO Jaderné zbraNě a požární ochrana 1965 1961 - 1989
k 147 Československo MNO Hospodaření s materiálem u nevojenské části CO CO-21-1/č 1982 1961 - 1989
k 146 Československo MNO Dezaktivace a odmořování oděvů v komunál. CO-3-15/č 1989 1961 - 1989
k 145 Československo NV,Svazarm Činnost obyvatelstva v prostoru napadení jadernou zbraní 1971 1961 - 1989
k 144 Československo NV Biologická válka 1958 1946 - 1960
k 143 Československo NV Atomový výbuch a protiatomická ochrana 1955 1946 - 1960
k 159 Československo Svazarm Program branné přípravy protichemického kroužku 1954 1946 - 1960
k 160 Československo NV Programy příprav velitelských a technických kádrů ... 1982 1961 - 1989
k 175 Československo MNO Vyhledávání, zneškodňování a ničení ničivých prostředků 1988 1961 - 1989
k 174 Československo MNO Využití techniky nár. hospodářství ke speciální .. CO-51-11/č 1982 1961 - 1989
k 173 Československo NV Účinky bojových chemických látek a ochrana proti nim 1956 1946 - 1960
k 172 Československo NV Účinky atomových zbraní na lidský organismus ... 1955 1946 - 1960
k 171 Československo Hlav. pol. sp. Tradice a současnost Civilní obrany ČSSR 1986 1961 - 1989
k 170 Československo MNO Teritoriálne záchranné útvary Civilnej obrany CO-2-17/s 1986 1961 - 1989
k 169 Československo Min. vnitra Směrnice pro činnost v prostorech zam.... ŠCOS-Chem-4-11 1965 1961 - 1989
k 168 Československo Min. vnitra Směrnice pro ukládání a ošetř. mat. CO ... ŠCOS-Mat-2-3 1959 1946 - 1960
k 167 Československo Min. vnitra Směrnice o hospodaření a evidenci zásob mater. Co .. 1973 1961 - 1989
k 166 Československo ČSPO Režim života v prostorech zamořených bojovými .... 1981 1961 - 1989
k 165 Československo NV Příručka pro průzkumné jednotky útvarů svépomoci CO 1963 1961 - 1989
k 164 Československo Min. vnitra Příručka pro boj. činn. MSAZ a ... 5díl ŠCOS-Chem-4-13 1971 1961 - 1989
k 163 Československo MNO Příprava občanů k civilní obraNě v roce 1979 1978 1961 - 1989
k 162 Československo MNO Příprava občanů k civilní obraNě CO-1-3/č 1985 1961 - 1989
k 161 Československo ČSČK Program přípravy velitelů zdravotnických hlídek ČSČK 1955 1946 - 1960
k 142 Československo Svaz Čs d. Žena v míru a válce III 1938 1931 - 1945
k 209 Československo Výtvar Atomový výbuch,atomové zbraNě soubor č. 51 1958 1946 - 1960
k 285 Československo ZVVZ Milevsko Nauka o filtroventilačních zařízeních FVZ 50 a FVZ 100 tyzp 60 1962 1961 - 1989
k 265 Československo ? Nauč se chránit před účinky zbraní hromadného ničení (stejnojmenné s jiným obsahem)   1961 - 1989
k 264 Československo MNO Základní norma znalostí obyvatelstva o civilní obraNě 1981 1961 - 1989
k 263 Československo AA print Vědět a udělat to včas 1994 1990 - 2022
k 262 Československo Min. vnitra Určení, základní technické údaje, ... , chemického průkazníku CHP-71 2003 1990 - 2022
k 261 Československo Min. vnitra Pro případ ohrožení 2001 1990 - 2022
k 260 Československo Min. vnitra Chemickotechnická služba hasičského Záchranného sboru ČR 1999 1990 - 2022
k 259 Československo Min. vnitra Instrukce civilní obrany k seznámení obyvatelstva s jeho povinostmi a chováním v dobì … 1961 1961 - 1989
k 258 Československo Min. vnitra Směrnice protiplynové služby pro veřejné požární útvary a veřejné požární sbory 1959 1946 - 1960
k 257 Československo MNO 4. odřad radiační, chemické a biologické ochrany 2003 1990 - 2022
k 256 Československo MNO 1. česko-slovenský prapor radiační,chemické a biologické ochrany 2003 1990 - 2022
k 255 Československo Czech trade Czech NBC team 2004 1990 - 2022
k 254 Československo ? Každý občan samaritánem   1931 - 1945
k 252 Československo ? 50, výročí chemických vojsk v Liberci 2001 1990 - 2022
k 251 Československo Svazarm Civilní obrana 1958 1946 - 1960
k 266 Československo Nakladatelství školy Ochrana potravin před leteckými chem. útoky (svazek 5/6) 1937 1931 - 1945
k 268 Československo Tesla Přehled předpisů a směrnic Civilní Ochrany 1984 1961 - 1989
k 269 Československo Min. vnitra Výnos náčelníka Civilní obrany ČSSR 1989 1961 - 1989
k 284 Československo MNO (Avis) Úloha a vybavení vojenského záchranného útvaru 5872 Bučovice 2006 1990 - 2022
k 283 Československo MNO (Avis) Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí 2005 1990 - 2022
k 130 Československo NV Příručka pro zdravotníky 1989 1961 - 1989
k 031 Československo MNO Ochrana proti účinkům bakter. prostředků v CO CO-3-5/č 1985 1961 - 1989
k 009 Československo NV Civfilní obrana ČSSR, druhé vydání 1983 1961 - 1989
k 281 Československo Tribun E Historie zbraní hromadného ničení a chemického vojska 2010 1990 - 2022
k 280 Československo Tribun E Historie chemického vojska (1919 -2009) 2010 1990 - 2022
k 279 Československo Dr. Ed. Grégr a syn Všeobecné poučení o bojových plynech a o poskytování první pomoci otráveným 1936 1931 - 1945
k 278 Československo Kancelář CPO hlavníh Pokyny pro členy domovních hlídek CPO 1937 1931 - 1945
k 277 Československo Ústředí moravskoslez Organisace zdravotní služby CPO v okresu 1936 1931 - 1945
k 276 Československo MNO Metodika výcviku v předmětu ochrana proti zbraním hromadného ničení Díl 2 Vševojsk-51-6 1981 1961 - 1989
k 275 Československo FMNO Metodika výcviku v předmětu ochrana proti zbraním hromadného ničení Díl 1 Vševojsk-51-6 1989 1961 - 1989
k 274 Československo Velitelství 4. brigá Chemický pozorovatel 1995 1990 - 2022
k 270 Československo Vyškov Prostředky ochrany dýchacích orgánů v armádě - historický přehled , část 1 (tisk z wordu) 2006 1990 - 2022
k 250 Československo Min. vnitra Katalog materiálu k ochraně proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému ohrožení 2003 1990 - 2022
k 249 Československo Min. škols. Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva ČSSR 1973 1961 - 1989
k 225 Československo MNO Automatický signalizátor otravných látek GSP-11 1973 1961 - 1989
k 224 Československo NV Biologické bojové prostředky a způsoby ochrany 1962 1961 - 1989
k 223 Československo NV Příručka pro vojenské chemiky 1965 1961 - 1989
k 222 Československo NV Příprava obyvatelstva k obraNě vlasti (složka 1až 4) 1966 1961 - 1989
k 221 Československo škol Metodické poznámky k civilní obraNě v praxi mš 1972 1961 - 1989
k 220 Československo Svazarm Program všenárodní přípravy obyvatelstva k Civilní obraNě 1959 1946 - 1960
k 219 Československo MNO Civilní obrana , názvoslovná norma 1987 1961 - 1989
k 218 Československo Min. vnitra Nauka pro odmořování filtračních och. o. SČOS-Chem-4-14 1972 1961 - 1989
k 217 Československo Mšk Zásady režimu života na školách a školských … MŠK-OZU-1 1966 1961 - 1989
k 216 Československo NV,Svazarm Kurs přípravy obyvatelstva k obraNě vlasti na ZDŠ 1966 1961 - 1989
k 215 Československo Čsčk Základní zdravotnická příprava 1973 1961 - 1989
k 214 Československo NV Příručka pro vojenské chemiky 1976 1961 - 1989
k 212 Československo Vyškov Vojenské ochranné masky 4. Generace evropských zemí 1999 1990 - 2022
k 211 Československo NV Ochrana užitkových zvířat 1963 1961 - 1989
k 226 Československo MNO Ochranná maskam M-10 Chem-21-5 1971 1961 - 1989
k 227 Československo ? Návod k používániu rozstrekovača prenosného 36   1946 - 1960
k 228 Československo ? Návod k obsluze přístroje DC-3A-72 1977 1961 - 1989
k 248 Československo Min. vnitra Obrázkový sborník materiálu vojenské techniky 1958 1946 - 1960
k 247 Československo Czech NBC team Czech NBC team (trochu jiné než k 255) 2006 1990 - 2022
k 246 Československo Min. s. p. Základní norma znalostí 1,2,3,5,6,7,8,9 1963 1961 - 1989
k 245 Československo Min. s. p. Učební text k normě znalostí krzytových jednotek CO 1965 1961 - 1989
k 244 Československo Min. s. p. Učební text k normě znalostí průzkumných jednotek CO 1965 1961 - 1989
k 243 Československo ČSČK Nová učebnice pro zdravotnické družiny 1960 1946 - 1960
k 242 Československo MNO Chemický průkazník CHP-71 Chem-22-6 1974 1961 - 1989
k 240 Československo MNO Metodika přípravy jednotek pro och. hosp. … CO-51-19/č 1987 1961 - 1989
k 239 Československo Min. vnitra Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2003 1990 - 2022
k 238 Československo Min. vnitra Prostředky individuální ochrany 2003 1990 - 2022
k 233 Československo armáda ČR Katalog materiálu k OPZHN a chemickému nebezpečí 2001 1990 - 2022
k 232 Československo Orbis Atomové zbraNě a ochrana proti nim 1959 1946 - 1960
k 230 Československo OV Svazarm abc přípravy obyvatelstva k obraNě vlasti   1961 - 1989
k 229 Československo Svazarm Program odborné přípravy členů a velitelů krytových družstev /nenalezen ztracen 1953 1946 - 1960
k 210 Československo ONV K.Vary Ochrana hospodářských zvířat před účinky zbraní hr. Ničení 1977 1961 - 1989
k 141 Československo Svaz Čs d. Žena v míru a válce II 1938 1931 - 1945
k 070 Československo NV Příručka pro zdravotníky 1970 1961 - 1989
k 051 Československo Vyškov Prostředky ochrany dýchacích cest 1987 1961 - 1989
k 050 Československo Vyškov Prostředky kolektivní ochrany 1986 1961 - 1989
k 049 Československo MNO Program přípravy štábů CO,svépomocných útv. ... CO-7-6/č 1984 1961 - 1989
k 048 Československo Min. vnitra Požární služba PO-51 1949 1946 - 1960
k 047 Československo NV Požární ochrana v přípravě obyvatelstva k civilní obraNě 1983 1961 - 1989
k 046 Československo SPO Požární ochrana k přípravě obyvatelstva k civilní obraNě 1973 1961 - 1989
k 045 Československo MNO Používání prostředků individuální ochrany Chem-2-2/č 1989 1961 - 1989
k 044 Československo NV Práce základní organizace DOSAAF při .... 1964 1961 - 1989
k 043 Československo Práce Osobní ochrana pracujících 1959 1946 - 1960
k 042 Československo Min. vnitra Organizace pořádkové služby 1949 1946 - 1960
k 041 Československo NV Organizace a zabezpečení zdravotnické služby při ... 1958 1946 - 1960
k 040 Československo NV Odborná příručka cvičitele CO 1975 1961 - 1989
k 039 Československo Svazarm Odborná příprava požárního družstva skupiny svépomoci 1956 1946 - 1960
k 038 Československo Svazarm Odborná příprava krytového družstva skupiny svépomoci 1953 1946 - 1960
k 037 Československo NV Ochrana zvířat,surovin,potravin ..... 1987 1961 - 1989
k 052 Československo NV Protiatomová,protichemická,protibiologická ochrana v boji 1959 1946 - 1960
k 053 Československo Svazarm Protichemická ochrana 1954 1946 - 1960
k 054 Československo NV Protichemická opatření v CO 1978 1961 - 1989
k 069 Československo NV Příručka pro vojenské chemiky 1968 1961 - 1989
k 068 Československo NV Příručka pro vojenské chemiky 1982 1961 - 1989
k 067 Československo NV Příručka pro vojenské chemiky 1988 1961 - 1989
k 066 Československo Svazarm Příručka pro velitele zdravotnických družstev skupin své. 1953 1946 - 1960
k 065 Československo NV Příručka pro velitele protichemických jednotek CO 1962 1961 - 1989
k 064 Československo NV Příručka pro důstojníky a praporčíky v záloze 1966 1961 - 1989
k 063 Československo NV Příručka k základní normě znalostí jednotek služeb CO 1967 1961 - 1989
k 062 Československo NV Příručka civilní obrany 1989 1961 - 1989
k 061 Československo SZN Přípraven k zdravotnické obraNě 1956 1946 - 1960
k 060 Československo Svazarm Přípraven k civilní obraNě 1955 1946 - 1960
k 059 Československo NV Příprava občanů k civilní obraNě 1964 1961 - 1989
k 058 Československo MNO Předpis značek a zkratek zavedených v CO ŠCOS-Oper-1-3 1965 1961 - 1989
k 057 Československo MNO Průzkum v civilní obraNě CO-1-2/č 1979 1961 - 1989
k 056 Československo Svazarm Protiradiační opatření v CO 1976 1961 - 1989
k 055 Československo SPO Protiplynová služba v požární ochraNě 1966 1961 - 1989
k 036 Československo SNTL Ochranné a záchranné přístroje 1959 1946 - 1960
k 035 Československo MNO Ochrana vojsk proti zbraním hrom. ničení Vševojsk-2-1/č 1968 1961 - 1989
k 016 Československo NV Chování obyvatelstva v zamořeném prostoru 1961 1961 - 1989
k 015 Československo Svazarm Chemický průzkum, odmořování,... 1961 1961 - 1989
k 014 Československo MNO Chemický průkazník PCHR-54 1967 1961 - 1989
k 013 Československo MNO Chemický materiál civilní obrany CO-51-14/č 1984 1961 - 1989
k 012 Československo Svazarm Co má vědět každý občan o civilní obraNě 1984 1961 - 1989
k 011 Československo Svazarm Co má vědět a umět každý občan 1987 1961 - 1989
k 010 Československo NV Civilní obrana na venkově 1961 1961 - 1989
k 273 Československo Čsčk ? Obrana proti leteckým útokům   1931 - 1945
k 008 Československo NV Civilní obrana ČSSR 1980 1961 - 1989
k 007 Československo Avicenum Branná výchova, učebnice pro zdravotnické školy 1988 1961 - 1989
k 006 Československo SPN Branná výchova pro studující učitelství,2 svazek 1988 1961 - 1989
k 005 Československo SPN Branná výchova pro 8 roč. ZDŠ 1980 1961 - 1989
k 004 Československo SPN Branná výchova pro 6 a 7 roč. ZDŠ 1974 1961 - 1989
k 003 Československo MNO Bojové vlastnosti atomových zbraní a ... Vševojsk-51-1/č 1961 1961 - 1989
k 002 Československo Správa vý. Bojové tradice chemického vojska 1990 1990 - 2022
k 017 Československo MNO Improvizovaná ochrana obyvatelstva .... CO-51-12/č 1984 1961 - 1989
k 018 Československo MO SSSR Jadernoje oruženije 1969 1961 - 1989
k 019 Československo NV Jaderné zbraNě I 1988 1961 - 1989
k 034 Československo NV Ochrana před zbraNěmi hromadného ničení 1969 1961 - 1989
k 033 Československo Svazarm Ochrana proti zbraním hromadného ničení 1959 1946 - 1960
k 032 Československo Svazarm Ochrana proti účinku zbraní hromadného ničení 1983 1961 - 1989
k 272 Československo Státní tiskárna Prah Ochrana proti bojovým látkám (Směrnice tato byla...) 1936 1931 - 1945
k 030 Československo Vyškov Ochrana povrchu těla 1988 1961 - 1989
k 029 Československo Min. obch. Ochrana potravin proti účinkům zbraní hromadného ničení 1982 1961 - 1989
k 028 Československo Svazarm Ochrana obyvatelstva před účinky bojových otravných látek 1967 1961 - 1989
k 027 Československo Práce Ochrana dýchadel 1956 1946 - 1960
k 026 Československo MNO Normy snesitelnosti prostř. indiv. ochrany v CO CO-3-13/č 1988 1961 - 1989
k 025 Československo NV Nevojenské síly CO v boji s živelnými pohromami 1982 1961 - 1989
k 024 Československo MNO Nauka o prostředcích ind. protichem. och. ŠCOS-Chem-2-9 1965 1961 - 1989
k 023 Československo NV Nauč se chránit před účinky zbraní hromadného ničení 1959 1946 - 1960
k 022 Československo MNO Místa speciální očisty v Civilní obraNě CO-3-8/č 1988 1961 - 1989
k 021 Československo Svazarm Lidé proti nebezpečí 1989 1961 - 1989
k 020 Československo Práce Katalog osobních ochranných pracovních prostředků 1980 1961 - 1989
k 001 Československo NV Bezpečnostní opatření při výcviku a činnosti v CO 1964 1961 - 1989
k 140 Československo Svaz Čs d. Žena v míru a válce I 1938 1931 - 1945
k 119 Československo ČSČK Metodické pokyny pro poskyt. první p. v prostoru chem. n. 1974 1961 - 1989
k 118 Československo štáb CO Příručka pro přípravu a činnost protichem. jednotek CO 1975 1961 - 1989
k 117 Československo ČSČK Zdravotnická družina 1963 1961 - 1989
k 116 Československo NV Bojové otravné látky a ochrana před jejich účinky 1975 1961 - 1989
k 115 Československo NV Vyprošťovací práce v civilní obraně 1972 1961 - 1989
k 114 Československo Min. vnitra Příručka k odborné normě znalostí pro kr. jed. CO objektů 1970 1961 - 1989
k 113 Československo Min. vnitra Příručka k odborné normě znalostí spojov. jed. CO objektů 1970 1961 - 1989
K 112 Československo Min. vnitra Příručka k odborné normě znalostí vyproš. jed. CO objektů 1970 1961 - 1989
k 111 Československo NV Atomová zbraň a protiatomová ochrana 1955 1946 - 1960
k 110 Československo Svazarm Prostředky vzdušného napadení             /nenalezen ztracen 1958 1946 - 1960
k 109 Československo Svazarm Program masové přípravy obyvatelstva k Civilní obraNě 1957 1946 - 1960
k 108 Československo SPN Příručka branné výchovy pro střední školy 1980 1961 - 1989
k 106 Československo Věd. v. ú. Chemická válka 1932 1931 - 1945
k 104 Československo Olomouc Ochrana proti bojovým plynům 1927 1910 - 1930
k 103 Československo Sfinx CPO díl III 1938 1931 - 1945
k 120 Československo NV Směrnice pro výcvik v poř. příp. a vybavení zdrav. družin 1975 1961 - 1989
k 122 Československo NV,Svazarm Atomová zbraň a protiatomová ochrana 1956 1946 - 1960
k 138 Československo Lék. prac. První pomoc při úrazech a otravách bojovými chemickými l. 1937 1931 - 1945
k 137 Československo NV Zdravotnická taktika zdravotnických družin ČSČK 1975 1961 - 1989
k 136 Československo Čsčk Základní zdravotnická příprava 1964 1961 - 1989
k 135 Československo ? Základní norma znalostí příslušníků civilní obrany 1973 1961 - 1989
k 134 Československo FMV Základní norma znalostí pro jednotky služeb CO objektů 1974 1961 - 1989
k 133 Československo Min. s. p. Učební text k normě znalostí protichemických jednotek 1965 1961 - 1989
k 132 Československo NV Speciální očista (odmořování,dezinfekce) 1965 1961 - 1989
k 131 Československo UV Čsčk Směrnice pro organizaci a činnost zdravotn. družin Čsčk 1962 1961 - 1989
k 129 Československo štáb CO Příručka pro přípravu a činnost záchranných útvarů CO 1975 1961 - 1989
k 128 Československo NV Příručka k základní normě znalostí jednotek služeb a obje 1975 1961 - 1989
k 127 Československo NV Pedagogika a metodika v CO 1971 1961 - 1989
k 126 Československo Min. vnitra Odborné normy znalostí jednotek CO objektů 1974 1961 - 1989
k 125 Československo MNO Metodika přípravy jednotek dozimetrické kontr. CO-51-17/č 1986 1961 - 1989
k 124 Československo NV Činnost a ochrana vojsk při použití atomových zbraní 1955 1946 - 1960
k 123 Československo Min. obr. Civilní ochrana české republiky 1995 1990 - 2022
k 102 Československo Sfinx CPO díl II 1937 1931 - 1945
k 101 Československo VOK Poučení o leteckém nebezpečí a ochraNě proti Němu 1937 1931 - 1945
k 100 Československo Reichshut. Nepřítel vrhá zápalné pumy 1944 1931 - 1945
k 085 Československo Min. vnitra Ve sluižbách lidu 1971 1961 - 1989
k 071 Československo NV Repetitorium vojenského lékaře 1967 1961 - 1989
k 084 Československo NV Úkrytové a ochranné prostory 1964 1961 - 1989
k 083 Československo NV Terén a zbraNě hromadného ničení 1957 1946 - 1960
k 082 Československo SPN Teorie a metodika ochrany proti zbraním hromadného ničení 1957 1946 - 1960
k 081 Československo ? Technický popis a návod k používání chem. průk. CHP 71 1971 1961 - 1989
k 080 Československo ? Taktika zdravotnické služby civilní obrany V 1965 1961 - 1989
k 079 Československo ? Taktika zdravotnické služby civilní obrany III a IV 1964 1961 - 1989
k 078 Československo ? Taktika zdravotnické služby civilní obrany I 1961 1961 - 1989
k 077 Československo Svazarm Svépomoc v systému civilní obrany 1952 1946 - 1960
k 076 Československo MNO Speciální očista v civilní obraNě CO-3-1/č 1981 1961 - 1989
k 075 Československo MNO Speciální očista u vojsk Všeob-3-4 1969 1961 - 1989
k 074 Československo MNO Směrnice pro zab. obyv. prostředky ind. pr. .... CO-2-4/č 1981 1961 - 1989
k 073 Československo MNO Sborník pro vyhodnocení situace v pr. .... ŠCOS-chem-4-13 1975 1961 - 1989
k 072 Československo MNO Sborník pro vyhodnocení pozemní situace.... ŠCOS-oper-4-7 1970 1961 - 1989
k 086 Československo ČSČK Všenárodní příprava obyvatelstva k civilní obraNě 1962 1961 - 1989
k 087 Československo NV Všenárodní příprava obyvatelstva k civilní obraNě 1962 1961 - 1989
k 099 Československo Orbis Co musí každý vědět o protiletecké ochraNě 1943 1931 - 1945
k 098 Československo Lid. kult. Aerochemická válka 1936 1931 - 1945
k 097 Československo VOK Chemická válka,její prostředky a ochrana proti nim 1939 1931 - 1945
k 096 Československo Min. dopr. Směrnice pro přidělení masek železničním zam. ... ŽPO4 1938 1931 - 1945
k 095 Československo Kuhn Letecké útoky ve dne i v noci 1944 1931 - 1945
k 094 Československo Kuhn Protiletecká ochrana na venkově 1944 1931 - 1945
k 093 Československo Min. vnitra Zdravotnická služba 1949 1946 - 1960
k 092 Československo SZN Zdravotnická protiatomová ochrana 1957 1946 - 1960
k 091 Československo SZN Zdravotnická ochrana proti biologické válce 1962 1961 - 1989
k 088 Československo SPO Vývoj dýchací techniky 1963 1961 - 1989
k 090 Československo SZN Zdravotnická branná příprava 1962 1961 - 1989
k 089 Československo Brno ZbraNě hromadného ničení a ochrana proti nim II díl 1985 1961 - 1989
k 139 Německo Berlin Gasabmehrdiensdt .. 1937 1931 - 1945
k 121 Německo Deut. Gem. Atemschutz 1974 1961 - 1989
k 105 Německo Barth Giftgas und wir 1937 1931 - 1945
k 200 Německo Berlin Auer Echo 1942 1931 - 1945
k 271 Německo (NDR) Ministerrat DDR A 0531/1/301 Persönliche Schutzausrüstung Beschreibung und Nutzung 1983 1961 - 1989
k 267 Německo (NDR) Dewag Aus der Arbeit der Zivilverteidigung 1982 1961 - 1989
k 152 Ostrov Man Civil defence Nuclear Survival 1981 1961 - 1989
k 234 Rusko Chema Věstnik protivzdušnoj oborony (ve věstníku protivzd. Obrany) 1936 1931 - 1945
k 231 USA ? History of the Army´ protective mask 2000 1990 - 2022
k 213 USA Schiffer pub. U.S. Chemical and Biological Defense Respirator 1998 1990 - 2022