View pieces for sale (not masks)

NO     COLLEC. CONDITION BUY / EXCHANGE ***KUSY COUNTRY PERIOD TYPE NAME PIC.
educationals films (filmy)
f 004 filmy excellent 5 EURO 1 Czechoslovakia   16 Radioaktivní zamoření not
f 014 filmy excellent 5 EURO 1 Czechoslovakia   16 Proč civilní obrana not
f 029 filmy excellent 7 EURO 1 Czechoslovakia   16 Ochrana hospodářského zvířectva před radioaktivní stopou not
f 039 filmy excellent 5 EURO 1 Czechoslovakia   16 Individuální ochrana not
f 040 filmy excellent 5 EURO 1 Czechoslovakia   16 Ochrana potravin a vody not
f 041 filmy excellent 5 EURO 1 Czechoslovakia   16 Speciální očista vojsk not
filters (filtry)
g 013 filtry very good 2 EURO 1 Czechoslovakia 1931 - 1945  metall Pála | yes
g 015 filtry excellent 3 EURO 2 Germany 1990 - 2022  metall MLM | Schraubfilter 12263 yes
g 022 filtry excellent 2 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  metall Sigma | MOF yes
g 023 filtry very good 3 EURO 1 Czechoslovakia 1946 - 1960  metall Sigma | Proti kyselým plynům s .... yes
g 024 filtry very good 3 EURO 2 Czechoslovakia 1946 - 1960  metall Sigma | CF-II-50 yes
g 027 filtry excellent 3 EURO 1 Czechoslovakia 1946 - 1960  metall ? | OF - 2 yes
g 033 filtry excellent 2 EURO 2 Czechoslovakia 1961 - 1989  plastic ? | lícnicový pro M10 yes
g 034 filtry excellent 1 EURO 2 Czechoslovakia 1961 - 1989  plastic ? | lícnicový pro M10m yes
g 035 filtry very good 3 EURO 1 Germany 1961 - 1989  metall ? | ABL yes
g 036 filtry very good 3 EURO 3 EURO DISCOUNT 2 Germany 1931 - 1945  metall ? | RL1 yes
g 037 filtry very good 2 EURO 1 Germany 1961 - 1989  metall MLM | amoniak, sirovodík yes
g 038 filtry very good 3 EURO 3 Germany 1961 - 1989  metall MLM | kyselé plyny yes
g 042 filtry very good 2 EURO 1 Czechoslovakia 1990 - 2022  plastic Avec | P3 yes
g 052 filtry good 2 EURO 1 Czechoslovakia 1946 - 1960  metall Sigma Olomouc | V , Proti kyselým plynům yes
g 053 filtry excellent 4 EURO 1 Rossia 1961 - 1989  metall ? | koloidní , CO yes
g 057 filtry very good 2 EURO 1 Germany 1961 - 1989  metall MLM | Filtr 12141 yes
g 058 filtry very good 2 EURO 2 Germany 1961 - 1989  metall MLM | Filtr 12146 yes
g 074 filtry very good 3 EURO 1 Hungary 1931 - 1945  metall | yes
books (knihy)
k 026 knihy very good 4 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  MNO Normy snesitelnosti prostř. indiv. ochrany v CO CO-3-13/č not
k 033 knihy very good 4 EURO 1 Czechoslovakia 1946 - 1960  Svazarm Ochrana proti zbraním hromadného ničení not
k 034 knihy very good 4 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  NV Ochrana před zbraNěmi hromadného ničení not
k 036 knihy excellent 7 EURO 1 Czechoslovakia 1946 - 1960  SNTL Ochranné a záchranné přístroje not
k 041 knihy very good 4 EURO 1 Czechoslovakia 1946 - 1960  NV Organizace a zabezpečení zdravotnické služby při ... not
k 063 knihy very good 4 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  NV Příručka k základní normě znalostí jednotek služeb CO not
k 087 knihy very good 4 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  NV Všenárodní příprava obyvatelstva k civilní obraNě not
k 101 knihy very good 10 EURO 1 Czechoslovakia 1931 - 1945  VOK Poučení o leteckém nebezpečí a ochraNě proti Němu not
k 118 knihy very good 2 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  štáb CO Příručka pro přípravu a činnost protichem. jednotek CO not
suits (obleky) SIZES
o 004 obleky very good 39 EURO 50 EURO DISCOUNT 2 Czechoslovakia 1961 - 1989  overalls | OPCH 51/55 yes
o 009 obleky excellent 17 EURO 8 Czechoslovakia 1961 - 1989  overalls Makyta Půchov | OPCH 70 yes
o 018 obleky excellent 2 EURO 9 EURO DISCOUNT 2 Czechoslovakia 1961 - 1989  coat | yes
o 023 obleky excellent 42 EURO 2 Czechoslovakia 1990 - 2022  overalls Makyta Půchov | SOO-CO yes
o 041 obleky excellent 3 EURO 7 EURO DISCOUNT 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  coat | JP75 , jiná varianta yes
o 068 obleky very good 74 EURO 117 EURO DISCOUNT 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  overalls Aquacentrum | S1 yes
o 069 obleky excellent 9 EURO 1 Czechoslovakia 1990 - 2022  coat | pončo yes
devices , ..... (pristroje)
p 010 pristroje excellent 10 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  chemical test prosávačka Universal yes
p 014 pristroje excellent 2 EURO 4 Czechoslovakia 1961 - 1989  medicine material Individuelní protichemický balíček IPB 80 cvičný yes
p 017 pristroje excellent 2 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  chemical test detekční trubičky yes
p 046 pristroje excellent 2 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  medicine material cvičná stříkačka IU yes
p 075 pristroje very good 5 EURO 3 Czechoslovakia 1946 - 1960  other rukavice dlouhá z lakového plátna 577 yes
p 083 pristroje very good 17 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  chemical test průkazníková souprava CHP 71 yes
p 083 pristroje good 10 EURO 17 EURO DISCOUNT 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  chemical test průkazníková souprava CHP 71 yes
p 089 pristroje excellent 1 EURO 1 EURO DISCOUNT 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  test of radiation diagnostický gama neutronový dosimetr DD-80 yes
p 108 pristroje very good 7 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  other ruční křísící přístroj Chirana RK 32 yes
p 148 pristroje very good 1 EURO 2 EURO DISCOUNT 1 Czechoslovakia 1990 - 2022  publicity and acknowled páska CO yes
p 151 pristroje excellent 1 EURO 2 Czechoslovakia 1961 - 1989  medicine material Obvaz kapesní vz. 80 - II yes
p 153 pristroje excellent 2 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  medicine material Kapesní obvaz II yes
p 160 pristroje excellent 1 EURO 2 EURO DISCOUNT 1 Czechoslovakia 1946 - 1960  other páska ČsčK yes
p 171 pristroje excellent 2 EURO 1 Czechoslovakia 1961 - 1989  plastic table tabulka plast , Zamořený prostor , vstup pouze s OM a prostředky ochrany kůže not

Description :
Columns COUNTRY, CONDITION and TYPE translation to English language, others columns only Czech.
Uvedené ceny jsou bez dopravy!