Zpět                                Litva ,Lotyšsko ,Polsko, Estonsko Rumunsko
 E  s  t  o  n  s  k  o
maska  filtr  brašna  
ARS-37
1937 G 37 Estonsko
 L  i  t  v  a
maska  filtr  brašna  
Valsts Elektrotechniska kopie VM 37
1938 G 29 Litva
 L  o  t  y  š  s  k  o
maska  
Kvadrat typ 6
1937 G 18 Lotyšsko
 P  o  l  s  k  o
maska  filtr  brašna  
W.W.S.P
1930 E 06 Polsko
maska  filtr  brašna  hadice  
Ardal Wz 32
1934 E 02 Polsko
maska  
Ardal D wwsp
1938 E 01 Polsko
maska  filtr  brašna  
AGV Md 35
1938 E 04 Polsko
maska  
Ardal C2
1939 E 15 Polsko
 P  o  l  s  k  o
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser ML
1969 E 13 Polsko
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser MP-6
1970 E 17 Polsko
maska  
Faser GSP-M
1973 E 14 Polsko
maska  brašna  
Faser MG-6 (úprava pro dýchač)
1973 E 20 Polsko
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser MM1
1975 E 19 Polsko
 P  o  l  s  k  o
maska  filtr  brašna  
Faser MC-1
1976 E 05 Polsko
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser MK-221
1977 E 18 Polsko
maska  
Faser MC-1 , jiné upínky
1977 E 23 Polsko
maska  filtr  brašna  
Faser M2/1 (zelená)
1978 E 08 Polsko
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser SR-1
1978 E 10 Polsko
 P  o  l  s  k  o
maska  filtr  brašna  hadice  
. .
1980 E 22 Polsko
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser MUA
1981 E 12 Polsko
maska  filtr  brašna  
Faser AU-9E
1982 E 07 Polsko
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser OM-14
1984 E 11 Polsko
maska  filtr  brašna  
Faser M2/1 (šedá)
1987 E 09 Polsko
 P  o  l  s  k  o
maska  filtr  brašna  hadice  
Faser MUA
1989 G 19 Polsko
maska  filtr  brašna  
Maskpol MP-5
1994 E 03 Polsko
maska  filtr  
Faser
1994 E 16 Polsko
maska  
Faser MT848 , Jadzia
2001 E 21 Polsko
 R  u  m  u  n  s  k  o
maska  filtr  brašna  
státní podnik Model 74
1989 G 48 Rumunsko