Zobrazí sbírku prospektů , výkresů, ..

STÁT         TYP            Podrobné vyhledávání
      Celkem : 171
INVČ STÁT NÁZEV ROK TYP OBDOBÍ OBR.
j 001 ? prospekty A   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 002 ? prospekty B   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 003 ? prospekty C,Č   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 004 ? prospekty D,Ď   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 005 ? prospekty E   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 006 ? prospekty F   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 007 ? prospekty G   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 008 ? prospekty H   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 009 ? prospekty CH   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 010 ? prospekty I   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 011 ? prospekty J   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 012 ? prospekty K   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 013 ? prospekty L   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 014 ? prospekty M   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 015 ? prospekty N,Ň   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 016 ? prospekty O   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 017 ? prospekty P   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 018 ? prospekty Q   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 019 ? prospekty R,Ř   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 020 ? prospekty S,Š   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 021 ? prospekty T,Ť   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 022 ? prospekty U   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 023 ? prospekty V   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 024 ? prospekty W   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 025 ? prospekty X   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 026 ? prospekty Y a nepísmenné   prospekt 1961 - 1989 Ne
j 097 Anglie anglický popis Německého dýmového granátu 1945 výkres 1931 - 1945
j 138 Anglie z kalendáře , kolem roku 2000   ostatní 1961 - 1989
j 142 Belgie Masques Annti-gaz TYPE AG.15   návod 1931 - 1945
j 027 Československo Zde je osudná mezera ve výchově pro ... Chema   prospekt 1931 - 1945
j 030 Československo Předpisy o uskladNění plynových masek 1935 leták 1931 - 1945
j 031 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č9   plakát 1946 - 1960
j 033 Československo Cvičení CPO Prostějov 1939 1939 fotka 1931 - 1945
j 034 Československo Jak ochránit svůj domov proti požárům způ. .. 1944 plakát 1931 - 1945
j 037 Československo Dětský ochranný vak (DV62) 1962 návod 1961 - 1989
j 038 Československo Speciální ochranný oděv SOO-CO   návod 1961 - 1989
j 039 Československo Plán (plány různých činností v CO)   leták 1961 - 1989
j 040 Československo Civilní obrana informuje 1987 leták 1961 - 1989
j 041 Československo Civilní obrana , nášivka   ostatní 1961 - 1989
j 042 Československo CO,Co dělat za situací a signálů Civilní ob. 1972 leták 1961 - 1989
j 043 Československo CO,Ochrana před ničivými účinky jaderných zb. 1983 leták 1961 - 1989
j 044 Československo CO,Budování protiradiačních úkrytů 1982 leták 1961 - 1989
j 045 Československo CO,Ochrana osob v zamořených prostorech 1984 leták 1961 - 1989
j 046 Československo CO,Vyprošťovací práce v CO 1985 leták 1961 - 1989
j 047 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č1   plakát 1946 - 1960
j 048 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č6   plakát 1946 - 1960
j 049 Československo Protiatomová ochrana 1958 plakát 1946 - 1960
j 050 Československo Kolektivní ochrana a vyvádění obývatelstva 1958 plakát 1946 - 1960
j 051 Československo Protiatomová ochrana , očista 1958 plakát 1946 - 1960
j 052 Československo Masky, Osobné zdravotné prostredky   plakát 1961 - 1989
j 053 Československo Improvizované prostř. och. kůže, Signály CO   plakát 1961 - 1989
j 054 Československo Prostředky individuální ochrany dýchacích or.   plakát 1961 - 1989
j 055 Československo řez ochrannou maskou CM3 1975 plakát 1961 - 1989
j 056 Československo Vytýčení zamořeného prostoru a vyvádění obyv. 1960 plakát 1946 - 1960
j 065 Československo průkaz člena CO, Tesla Radiosopoj 1962 leták 1961 - 1989
j 058 Československo Po vyhlášení situace ohrožení dokončují .... 1960 plakát 1946 - 1960
j 059 Československo Ochrana mimo úkryt před ůčinky atomové pumy 1960 plakát 1946 - 1960
j 057 Československo Částečná hygienická očista a dezaktivace 1960 plakát 1946 - 1960
j 061 Československo Odmořování   plakát 1990 - 2022
j 062 Československo Záchranné a vyprošťovací akce   plakát 1990 - 2022
j 063 Československo Úplná hygienická očista 1960 plakát 1946 - 1960
j 064 Československo CO1 výrobní výkres 1951 výkres 1946 - 1960
j 114 Československo Pomůcka CO pro vyhodnocování pozemní situace   ostatní 1961 - 1989
j 066 Československo potvrzení o účasti na výcviku CO 1960 leták 1946 - 1960
j 067 Československo Průkaz člena zdravotnické družiny 1976 leták 1961 - 1989
j 068 Československo Chemický průzkum   plakát 1961 - 1989
j 069 Československo Složenka na objednání Obrany obyvatelstva 1936 ostatní 1931 - 1945
j 070 Československo Vývěska pro pracovní místnost 1942 leták 1931 - 1945
j 071 Československo Technický popis masky FATRA typ FM 1938 ostatní 1931 - 1945
j 072 Československo výkres masky dětské Fatra 1938 výkres 1931 - 1945
j 073 Československo výkres masky Fatra FMI 1938 výkres 1931 - 1945
j 074 Československo výkres masky Fatra FMI - jiná var. 1938 výkres 1931 - 1945
j 075 Československo výkres masky Fatra S 1938 výkres 1931 - 1945
j 076 Československo výkres masky Fatra C. 1938 výkres 1931 - 1945
j 077 Československo výkresy masky vzor 35 1935 výkres 1931 - 1945
j 078 Československo Proti plynovým útokům Techna   plakát 1931 - 1945
j 079 Československo Oriantační mapa náletové zprávy 1943 plakát 1931 - 1945
j 080 Československo Mapa k náletové situaci 1944 plakát 1931 - 1945
j 081 Československo Pozvání na školení k civilní ....   plakát 1961 - 1989
j 082 Československo Zamořeno   plakát 1961 - 1989
j 083 Československo Katalog (Bratří Čížkové nast.) 1938 katalog 1931 - 1945
j 084 Československo Titan (Horák)   katalog 1931 - 1945
j 085 Československo Ypra (Kudrnáč)   katalog 1931 - 1945
j 086 Československo Samar   katalog 1931 - 1945
j 087 Československo Prometheus   katalog 1931 - 1945
j 088 Československo Více gumy č 3,4 1937 (Ypra) 1937 katalog 1931 - 1945
j 089 Československo objednávka Titan (Horák)   objednávka 1931 - 1945
j 090 Československo objednávka L. Martinů   objednávka 1931 - 1945
j 091 Československo Návod k použití kruhového počítadla   návod 1961 - 1989
j 092 Československo Ochranná maska CM 3 1982 ostatní 1961 - 1989
j 093 Československo Používání ochranné masky DM-1 a improvizov. .. 1977 ostatní 1961 - 1989
j 094 Československo Základní norma znalostí velitele CO 1966 leták 1961 - 1989
j 095 Československo fotky z hasičského výcviku 1950 fotka 1946 - 1960
j 096 Československo Škoda granát chemický 1937 výkres 1931 - 1945
j 099 Československo Civilní obrana informuje   plakát 1961 - 1989
j 100 Československo Ochrana vodních stanic a prostředků k …(obr 25) 1955 plakát 1946 - 1960
j 101 Československo Desaktivace potravin a krmiva (obr 6) 1955 plakát 1946 - 1960
j 102 Československo Desaktivace vody (obr 26) 1955 plakát 1946 - 1960
j 103 Československo Desaktivace postavení (obr 17) 1955 plakát 1946 - 1960
j 104 Československo Jak vojska překonávají úseky terénu … (obr 7) 1955 plakát 1946 - 1960
j 105 Československo Civilní maska Chema C 1936 katalog 1931 - 1945
j 106 Československo Složka o masce dětské , Fatra 1938 ostatní 1931 - 1945
j 107 Československo lis 400x400 fotka 1936 fotka 1931 - 1945
j 108 Československo zkoušecí stanice na amoniak 1937 fotka 1931 - 1945
j 109 Československo sestava masky DM1 1962 výkres 1961 - 1989
j 110 Československo sestava masky CM3/h 1966 výkres 1961 - 1989
j 111 Československo sestava BSS-MO-4u 1967 výkres 1961 - 1989
j 112 Československo Stanice na zkoušení odporu ventilků 1939 výkres 1931 - 1945
j 113 Československo technický popis masky FATRA typ FM-3 1938 výkres 1931 - 1945
j 060 Československo Dezaktivace místostí, budov a ulic 1960 plakát 1946 - 1960
j 115 Československo Návrhy nástěnek pro školení a výstavy CO   ostatní 1961 - 1989
j 116 Československo Měřič expozičního příkonu DC-3B-72 1975 prospekt 1961 - 1989
j 117 Československo Měřič expozičního příkonu DC-3A-72 1975 prospekt 1961 - 1989
j 118 Československo Souprava osob. operat. dozimetrů DC-1A-71 1975 prospekt 1961 - 1989
j 119 Československo Plynová maska (Kudrnáč) 1938 prospekt 1931 - 1945
j 120 Československo Dobrozdání o filtrech Techna (od Parmy) 1937 leták 1931 - 1945
j 121 Československo Kyslíkové inhalační ….. Techna   prospekt 1931 - 1945
j 122 Československo Detekční maska Chema LPS-D   prospekt 1931 - 1945
j 123 Československo Dětská maska LPS - Chema   prospekt 1931 - 1945
j 124 Československo Dokonale připraveni (Chema)   prospekt 1931 - 1945
j 125 Československo Maska v použití (Sport Šmejc)   leták 1931 - 1945
j 126 Československo Známé nebezpečí - poloviční nebezpečí   prospekt 1931 - 1945
j 127 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č2   plakát 1946 - 1960
j 128 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č5   plakát 1946 - 1960
j 129 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č7   plakát 1946 - 1960
j 130 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č3   plakát 1946 - 1960
j 131 Československo Svépomoc v CO protichemická ochr.,nástěnka č4   plakát 1946 - 1960
j 132 Československo Svépomoc v CO protipožární příprava,nástěnka č5   plakát 1946 - 1960
j 133 Československo Ochranná dětská kazajka (návod pro DK 52)   návod 1961 - 1989
j 134 Československo Co potřebuje každá domovní hlídka CPO   ostatní 1931 - 1945
j 135 Československo Záznam o přípravě příslušníků útvarů a jednotek CO 1964 ostatní 1961 - 1989
j 136 Československo Záznam o školení a výcviku 1968 ostatní 1961 - 1989
j 137 Československo z kalendáře Ejhle voják 2000 ostatní 1990 - 2022
j 139 Československo Návod k použití plznových masek Techna   návod ???
j 140 Československo Popis a návod pro používání .... masky "S" , úředNě schválený typ VIKTORIT-ANTIPLYN   návod 1931 - 1945
j 141 Československo Návod k používání protiplynových masek s universálními filtry (Bratři Čížkové)   návod 1931 - 1945
j 143 Československo   1934 leták 1931 - 1945
j 148 Československo Fysiologická služební maska Chema 1938 plakát 1931 - 1945
j 149 Československo Bekanntmachung 1953 plakát 1946 - 1960
j 150 Československo Prostředky průzkumu a pozorování   plakát 1961 - 1989
j 151 Československo Prostředky pro speciální očistu   plakát 1961 - 1989
j 152 Československo Služební maska Chema S 1939 plakát 1931 - 1945
j 153 Československo Svazarm   plakát 1946 - 1960
j 154 Československo Program druhé etapy všenárodní ….   plakát 1946 - 1960
j 155 Československo Jednotka pro ochranu hospodářských zvířat   plakát 1946 - 1960
j 156 Československo Požární jednotka   plakát 1946 - 1960
j 157 Československo Technická jednotka   plakát 1946 - 1960
j 158 Československo Chování a činnost obyvatelstva v prostoru radioaktivního , chemického a biologického napadení   plakát 1946 - 1960
j 159 Československo Pořádková jednotka   plakát 1946 - 1960
j 160 Československo Průzkumná jednotka   plakát 1946 - 1960
j 161 Československo Činnost obyvatelstva pří hlášení požáru   plakát 1946 - 1960
j 162 Československo Civilná obrana v obrazoch 1988 leták 1961 - 1989
j 163 Československo desky Civilní ochrana České republiky   ostatní 1990 - 2022
j 164 Československo Zaměřování ve stížených podmínkách   plakát 1961 - 1989
j 168 Československo Organizace systému CO   plakát 1946 - 1960
j 167 Československo Co má každý občan vědět - Příprava obyvatel k obraNě vlasti   plakát 1946 - 1960
j 165 Československo Zaměřování v normálních podmínkách   plakát 1961 - 1989
j 166 Československo Zaměření přesného umístění vysílací antény   plakát 1961 - 1989
j 169 Československo Charakteristické rysy příští možné války   plakát 1946 - 1960
j 170 Československo Vážení občané, okresní koordinační komise ONV Vám předkládá ...   leták 1961 - 1989
j 171 Československo BPS-C Plán CO závodu   ostatní 1961 - 1989 Ne
j 035 Dánsko Gasmaske M 1931 1941 návod 1931 - 1945
j 028 Německo Auergesellschaft 1945 prospekt 1931 - 1945
j 029 Německo Gasbeklaidung 37 1942 plakát 1931 - 1945
j 036 Německo Gasbettehen Auer 1942 návod 1931 - 1945
j 098 Německo praporky umělohmotné, gas ,Infektios,radioaktiv 1970 ostatní 1961 - 1989
j 144 Německo Schutzanzug 1934 katalog 1931 - 1945
j 145 Německo Gasmasken 200,201 und 20 (Draeger) 1941 katalog 1931 - 1945
j 146 Německo Halbmasken 1940 katalog 1931 - 1945
j 147 Německo Atemfilter 1941 katalog 1931 - 1945
j 032 Slovenský štát CPO legitimacia 1942 leták 1931 - 1945