View books collection

COUNTRY         PUBLISHER            Detailed finding
Description :
Column COUNTRY translation to English language, others columns only Czech.
      All : 285
NO     COUNTRY PUBLISHER NAME YEAR PERIOD
k 237 England min, of Defence Survive to Fight (Edition II) 1990 1990 - 2024
k 236 England min, of Defence Survive to Fight 1983 1961 - 1989
k 241 England London Chemical and Biological Defence at Porton Down 1916-2000 2000 1990 - 2024
k 235 England defence NBC Survive to Fight (Edition 4) 2002 1990 - 2024
k 253 England Defense division NBC International (spring 2004) 2004 1990 - 2024
k 107 England Field Int. Industrial safety in Germany 1945 1931 - 1945
k 282 ***Bulharsko Sofia Ypštvane za zaščita mirnoto naselenie protiv vzdušno-chimičeski napadenia 1937 1931 - 1945
k 186 Czechoslovakia MNO Metodika přípravy průzkumných,spojovacích .... CO-51-18/č 1987 1961 - 1989
k 187 Czechoslovakia ČSPO Příprava členů ČSPO k civilní obraNě 1966 1961 - 1989
k 188 Czechoslovakia NV Protiatomová ochrana obyvatelstva 1962 1961 - 1989
k 208 Czechoslovakia Výtvar Atomový výbuch,atomové zbraNě soubor č. 49 1958 1946 - 1960
k 185 Czechoslovakia SPO Terč Protiplynová služba v PO 1984 1961 - 1989
k 184 Czechoslovakia Svět Gumová pevnost 3 díl (Fred Stolský) 1935 1931 - 1945
k 183 Czechoslovakia Svět Gumová pevnost 2 díl (Fred Stolský) 1935 1931 - 1945
k 182 Czechoslovakia Svět Gumová pevnost 1 díl (Fred Stolský) 1935 1931 - 1945
k 181 Czechoslovakia ČSD Železniční protiletecká ochrana ŽPO-2 1937 1931 - 1945
k 180 Czechoslovakia MNO Zkratky a značky v civilní obraNě 1989 1961 - 1989
k 179 Czechoslovakia NV Zbraně hromadného ničení 1957 1946 - 1960
k 189 Czechoslovakia NV Příručka pro štáby CO obcí 1963 1961 - 1989
k 190 Czechoslovakia NV Program druhé etapy všenárodní přípravy obyvatelstva .... 1962 1961 - 1989
k 207 Czechoslovakia sborník Chemické vojsko v letech 1989-1999 1999 1990 - 2024
k 206 Czechoslovakia Praha Úkoly a činnost mobilních skupin analytického zjišťování 1997 1990 - 2024
k 205 Czechoslovakia Praha Speciální očista v Civilní ochraně 1997 1990 - 2024
k 204 Czechoslovakia MV Štáb CO Směrnice o organizaci štábů CO měst…. SČOS-Org-2-2 1961 1961 - 1989
k 203 Czechoslovakia Zrup Příbram Návod k obsluze a udržování HR-120 obrazová část 1967 1961 - 1989
k 202 Czechoslovakia Zrup Příbram Návod k obsluze a udržování HR-120 (hlásič ůrovNě radiace) 1967 1961 - 1989
k 201 Czechoslovakia MNO Metodika přípravy požárních,technických,… CO-51-8/č 1986 1961 - 1989
k 199 Czechoslovakia J Elstner Zlatá knížka II Protiplynová obrana 1935 1931 - 1945
k 198 Czechoslovakia Lutín První pomoc při úrazech a otravách bojovými chem. látkami 1938 1931 - 1945
k 197 Czechoslovakia NV 30 let civilní obrany ČSSR 1981 1961 - 1989
k 196 Czechoslovakia Svazarm Sborník metodických příruček z jednotlivých oblastí zákl. 1983 1961 - 1989
k 195 Czechoslovakia NV Příprava obyvatelstva k obraNě vlasti (složky 5,6,7) 1967 1961 - 1989
k 194 Czechoslovakia MNO Organizace a činnost štábů CO,svépomocných ú... CO-2-5/č 1982 1961 - 1989
k 193 Czechoslovakia Svazarm Záchranné a vyprošťovací práce v ohnisku zásahu 1961 1961 - 1989
k 192 Czechoslovakia Min. vnitra řád protiplynové služby v požární ochraNě 1974 1961 - 1989
k 191 Czechoslovakia ČSPO Chemie v požární ochraNě 1964 1961 - 1989
k 178 Czechoslovakia NV Zbraně hromadného ničení 1960 1946 - 1960
k 177 Czechoslovakia Svazarm Zbraně hromadného ničení a ochrana rpoti nim 1976 1961 - 1989
k 176 Czechoslovakia Svazarm Závazná metodika provedení odborNě technického ... 1986 1961 - 1989
k 158 Czechoslovakia Min. vnitra Pokyny pro zřizování stálých umýv. ŠCOS-Tech-2-23 1960 1946 - 1960
k 157 Czechoslovakia Min. vnitra Pokyny pro skaldování a ošetřování prostředků IPCHO . 1963 1961 - 1989
k 156 Czechoslovakia Min. vnitra Pokyny pro odmořování oděvů v kom. SČOS-Chem-4-1 1961 1961 - 1989
k 155 Czechoslovakia MNO Organizace civilní obrany na objektech nár. CO-2-12/č 1985 1961 - 1989
k 154 Czechoslovakia MNO Opatření civilní obrany po vyhlášení signál. CO-2-15/č 1987 1961 - 1989
k 153 Czechoslovakia FV ČSČK Ochrana zdraví při práci s agrochemikáliemi a zásad.   1961 - 1989
k 151 Czechoslovakia Svazarm Metodika odborNě technických zaměstnání přípravy obč. 1988 1961 - 1989
k 150 Czechoslovakia MNO Jednotná metodika odběru a úpravy vzorků CO-3-7/č 1988 1961 - 1989
k 149 Czechoslovakia Svaz civ. ob. Jak čelit mimořádným situacím 1992 1990 - 2024
k 148 Czechoslovakia ČSPO Jaderné zbraNě a požární ochrana 1965 1961 - 1989
k 147 Czechoslovakia MNO Hospodaření s materiálem u nevojenské části CO CO-21-1/č 1982 1961 - 1989
k 146 Czechoslovakia MNO Dezaktivace a odmořování oděvů v komunál. CO-3-15/č 1989 1961 - 1989
k 145 Czechoslovakia NV,Svazarm Činnost obyvatelstva v prostoru napadení jadernou zbraní 1971 1961 - 1989
k 144 Czechoslovakia NV Biologická válka 1958 1946 - 1960
k 143 Czechoslovakia NV Atomový výbuch a protiatomická ochrana 1955 1946 - 1960
k 159 Czechoslovakia Svazarm Program branné přípravy protichemického kroužku 1954 1946 - 1960
k 160 Czechoslovakia NV Programy příprav velitelských a technických kádrů ... 1982 1961 - 1989
k 175 Czechoslovakia MNO Vyhledávání, zneškodňování a ničení ničivých prostředků 1988 1961 - 1989
k 174 Czechoslovakia MNO Využití techniky nár. hospodářství ke speciální .. CO-51-11/č 1982 1961 - 1989
k 173 Czechoslovakia NV Účinky bojových chemických látek a ochrana proti nim 1956 1946 - 1960
k 172 Czechoslovakia NV Účinky atomových zbraní na lidský organismus ... 1955 1946 - 1960
k 171 Czechoslovakia Hlav. pol. sp. Tradice a současnost Civilní obrany ČSSR 1986 1961 - 1989
k 170 Czechoslovakia MNO Teritoriálne záchranné útvary Civilnej obrany CO-2-17/s 1986 1961 - 1989
k 169 Czechoslovakia Min. vnitra Směrnice pro činnost v prostorech zam.... ŠCOS-Chem-4-11 1965 1961 - 1989
k 168 Czechoslovakia Min. vnitra Směrnice pro ukládání a ošetř. mat. CO ... ŠCOS-Mat-2-3 1959 1946 - 1960
k 167 Czechoslovakia Min. vnitra Směrnice o hospodaření a evidenci zásob mater. Co .. 1973 1961 - 1989
k 166 Czechoslovakia ČSPO Režim života v prostorech zamořených bojovými .... 1981 1961 - 1989
k 165 Czechoslovakia NV Příručka pro průzkumné jednotky útvarů svépomoci CO 1963 1961 - 1989
k 164 Czechoslovakia Min. vnitra Příručka pro boj. činn. MSAZ a ... 5díl ŠCOS-Chem-4-13 1971 1961 - 1989
k 163 Czechoslovakia MNO Příprava občanů k civilní obraNě v roce 1979 1978 1961 - 1989
k 162 Czechoslovakia MNO Příprava občanů k civilní obraNě CO-1-3/č 1985 1961 - 1989
k 161 Czechoslovakia ČSČK Program přípravy velitelů zdravotnických hlídek ČSČK 1955 1946 - 1960
k 142 Czechoslovakia Svaz Čs d. Žena v míru a válce III 1938 1931 - 1945
k 209 Czechoslovakia Výtvar Atomový výbuch,atomové zbraNě soubor č. 51 1958 1946 - 1960
k 285 Czechoslovakia ZVVZ Milevsko Nauka o filtroventilačních zařízeních FVZ 50 a FVZ 100 tyzp 60 1962 1961 - 1989
k 265 Czechoslovakia ? Nauč se chránit před účinky zbraní hromadného ničení (stejnojmenné s jiným obsahem)   1961 - 1989
k 264 Czechoslovakia MNO Základní norma znalostí obyvatelstva o civilní obraNě 1981 1961 - 1989
k 263 Czechoslovakia AA print Vědět a udělat to včas 1994 1990 - 2024
k 262 Czechoslovakia Min. vnitra Určení, základní technické údaje, ... , chemického průkazníku CHP-71 2003 1990 - 2024
k 261 Czechoslovakia Min. vnitra Pro případ ohrožení 2001 1990 - 2024
k 260 Czechoslovakia Min. vnitra Chemickotechnická služba hasičského Záchranného sboru ČR 1999 1990 - 2024
k 259 Czechoslovakia Min. vnitra Instrukce civilní obrany k seznámení obyvatelstva s jeho povinostmi a chováním v dobì … 1961 1961 - 1989
k 258 Czechoslovakia Min. vnitra Směrnice protiplynové služby pro veřejné požární útvary a veřejné požární sbory 1959 1946 - 1960
k 257 Czechoslovakia MNO 4. odřad radiační, chemické a biologické ochrany 2003 1990 - 2024
k 256 Czechoslovakia MNO 1. česko-slovenský prapor radiační,chemické a biologické ochrany 2003 1990 - 2024
k 255 Czechoslovakia Czech trade Czech NBC team 2004 1990 - 2024
k 254 Czechoslovakia ? Každý občan samaritánem   1931 - 1945
k 252 Czechoslovakia ? 50, výročí chemických vojsk v Liberci 2001 1990 - 2024
k 251 Czechoslovakia Svazarm Civilní obrana 1958 1946 - 1960
k 266 Czechoslovakia Nakladatelství školy Ochrana potravin před leteckými chem. útoky (svazek 5/6) 1937 1931 - 1945
k 268 Czechoslovakia Tesla Přehled předpisů a směrnic Civilní Ochrany 1984 1961 - 1989
k 269 Czechoslovakia Min. vnitra Výnos náčelníka Civilní obrany ČSSR 1989 1961 - 1989
k 284 Czechoslovakia MNO (Avis) Úloha a vybavení vojenského záchranného útvaru 5872 Bučovice 2006 1990 - 2024
k 283 Czechoslovakia MNO (Avis) Prostředky pro ochranu proti zbraním hromadného ničení a chemickému nebezpečí 2005 1990 - 2024
k 130 Czechoslovakia NV Příručka pro zdravotníky 1989 1961 - 1989
k 031 Czechoslovakia MNO Ochrana proti účinkům bakter. prostředků v CO CO-3-5/č 1985 1961 - 1989
k 009 Czechoslovakia NV Civfilní obrana ČSSR, druhé vydání 1983 1961 - 1989
k 281 Czechoslovakia Tribun E Historie zbraní hromadného ničení a chemického vojska 2010 1990 - 2024
k 280 Czechoslovakia Tribun E Historie chemického vojska (1919 -2009) 2010 1990 - 2024
k 279 Czechoslovakia Dr. Ed. Grégr a syn Všeobecné poučení o bojových plynech a o poskytování první pomoci otráveným 1936 1931 - 1945
k 278 Czechoslovakia Kancelář CPO hlavníh Pokyny pro členy domovních hlídek CPO 1937 1931 - 1945
k 277 Czechoslovakia Ústředí moravskoslez Organisace zdravotní služby CPO v okresu 1936 1931 - 1945
k 276 Czechoslovakia MNO Metodika výcviku v předmětu ochrana proti zbraním hromadného ničení Díl 2 Vševojsk-51-6 1981 1961 - 1989
k 275 Czechoslovakia FMNO Metodika výcviku v předmětu ochrana proti zbraním hromadného ničení Díl 1 Vševojsk-51-6 1989 1961 - 1989
k 274 Czechoslovakia Velitelství 4. brigá Chemický pozorovatel 1995 1990 - 2024
k 270 Czechoslovakia Vyškov Prostředky ochrany dýchacích orgánů v armádě - historický přehled , část 1 (tisk z wordu) 2006 1990 - 2024
k 250 Czechoslovakia Min. vnitra Katalog materiálu k ochraně proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému ohrožení 2003 1990 - 2024
k 249 Czechoslovakia Min. škols. Jednotný systém branné výchovy obyvatelstva ČSSR 1973 1961 - 1989
k 225 Czechoslovakia MNO Automatický signalizátor otravných látek GSP-11 1973 1961 - 1989
k 224 Czechoslovakia NV Biologické bojové prostředky a způsoby ochrany 1962 1961 - 1989
k 223 Czechoslovakia NV Příručka pro vojenské chemiky 1965 1961 - 1989
k 222 Czechoslovakia NV Příprava obyvatelstva k obraNě vlasti (složka 1až 4) 1966 1961 - 1989
k 221 Czechoslovakia škol Metodické poznámky k civilní obraNě v praxi mš 1972 1961 - 1989
k 220 Czechoslovakia Svazarm Program všenárodní přípravy obyvatelstva k Civilní obraNě 1959 1946 - 1960
k 219 Czechoslovakia MNO Civilní obrana , názvoslovná norma 1987 1961 - 1989
k 218 Czechoslovakia Min. vnitra Nauka pro odmořování filtračních och. o. SČOS-Chem-4-14 1972 1961 - 1989
k 217 Czechoslovakia Mšk Zásady režimu života na školách a školských … MŠK-OZU-1 1966 1961 - 1989
k 216 Czechoslovakia NV,Svazarm Kurs přípravy obyvatelstva k obraNě vlasti na ZDŠ 1966 1961 - 1989
k 215 Czechoslovakia Čsčk Základní zdravotnická příprava 1973 1961 - 1989
k 214 Czechoslovakia NV Příručka pro vojenské chemiky 1976 1961 - 1989
k 212 Czechoslovakia Vyškov Vojenské ochranné masky 4. Generace evropských zemí 1999 1990 - 2024
k 211 Czechoslovakia NV Ochrana užitkových zvířat 1963 1961 - 1989
k 226 Czechoslovakia MNO Ochranná maskam M-10 Chem-21-5 1971 1961 - 1989
k 227 Czechoslovakia ? Návod k používániu rozstrekovača prenosného 36   1946 - 1960
k 228 Czechoslovakia ? Návod k obsluze přístroje DC-3A-72 1977 1961 - 1989
k 248 Czechoslovakia Min. vnitra Obrázkový sborník materiálu vojenské techniky 1958 1946 - 1960
k 247 Czechoslovakia Czech NBC team Czech NBC team (trochu jiné než k 255) 2006 1990 - 2024
k 246 Czechoslovakia Min. s. p. Základní norma znalostí 1,2,3,5,6,7,8,9 1963 1961 - 1989
k 245 Czechoslovakia Min. s. p. Učební text k normě znalostí krzytových jednotek CO 1965 1961 - 1989
k 244 Czechoslovakia Min. s. p. Učební text k normě znalostí průzkumných jednotek CO 1965 1961 - 1989
k 243 Czechoslovakia ČSČK Nová učebnice pro zdravotnické družiny 1960 1946 - 1960
k 242 Czechoslovakia MNO Chemický průkazník CHP-71 Chem-22-6 1974 1961 - 1989
k 240 Czechoslovakia MNO Metodika přípravy jednotek pro och. hosp. … CO-51-19/č 1987 1961 - 1989
k 239 Czechoslovakia Min. vnitra Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2003 1990 - 2024
k 238 Czechoslovakia Min. vnitra Prostředky individuální ochrany 2003 1990 - 2024
k 233 Czechoslovakia armáda ČR Katalog materiálu k OPZHN a chemickému nebezpečí 2001 1990 - 2024
k 232 Czechoslovakia Orbis Atomové zbraNě a ochrana proti nim 1959 1946 - 1960
k 230 Czechoslovakia OV Svazarm abc přípravy obyvatelstva k obraNě vlasti   1961 - 1989
k 229 Czechoslovakia Svazarm Program odborné přípravy členů a velitelů krytových družstev /nenalezen ztracen 1953 1946 - 1960
k 210 Czechoslovakia ONV K.Vary Ochrana hospodářských zvířat před účinky zbraní hr. Ničení 1977 1961 - 1989
k 141 Czechoslovakia Svaz Čs d. Žena v míru a válce II 1938 1931 - 1945
k 070 Czechoslovakia NV Příručka pro zdravotníky 1970 1961 - 1989
k 051 Czechoslovakia Vyškov Prostředky ochrany dýchacích cest 1987 1961 - 1989
k 050 Czechoslovakia Vyškov Prostředky kolektivní ochrany 1986 1961 - 1989
k 049 Czechoslovakia MNO Program přípravy štábů CO,svépomocných útv. ... CO-7-6/č 1984 1961 - 1989
k 048 Czechoslovakia Min. vnitra Požární služba PO-51 1949 1946 - 1960
k 047 Czechoslovakia NV Požární ochrana v přípravě obyvatelstva k civilní obraNě 1983 1961 - 1989
k 046 Czechoslovakia SPO Požární ochrana k přípravě obyvatelstva k civilní obraNě 1973 1961 - 1989
k 045 Czechoslovakia MNO Používání prostředků individuální ochrany Chem-2-2/č 1989 1961 - 1989
k 044 Czechoslovakia NV Práce základní organizace DOSAAF při .... 1964 1961 - 1989
k 043 Czechoslovakia Práce Osobní ochrana pracujících 1959 1946 - 1960
k 042 Czechoslovakia Min. vnitra Organizace pořádkové služby 1949 1946 - 1960
k 041 Czechoslovakia NV Organizace a zabezpečení zdravotnické služby při ... 1958 1946 - 1960
k 040 Czechoslovakia NV Odborná příručka cvičitele CO 1975 1961 - 1989
k 039 Czechoslovakia Svazarm Odborná příprava požárního družstva skupiny svépomoci 1956 1946 - 1960
k 038 Czechoslovakia Svazarm Odborná příprava krytového družstva skupiny svépomoci 1953 1946 - 1960
k 037 Czechoslovakia NV Ochrana zvířat,surovin,potravin ..... 1987 1961 - 1989
k 052 Czechoslovakia NV Protiatomová,protichemická,protibiologická ochrana v boji 1959 1946 - 1960
k 053 Czechoslovakia Svazarm Protichemická ochrana 1954 1946 - 1960
k 054 Czechoslovakia NV Protichemická opatření v CO 1978 1961 - 1989
k 069 Czechoslovakia NV Příručka pro vojenské chemiky 1968 1961 - 1989
k 068 Czechoslovakia NV Příručka pro vojenské chemiky 1982 1961 - 1989
k 067 Czechoslovakia NV Příručka pro vojenské chemiky 1988 1961 - 1989
k 066 Czechoslovakia Svazarm Příručka pro velitele zdravotnických družstev skupin své. 1953 1946 - 1960
k 065 Czechoslovakia NV Příručka pro velitele protichemických jednotek CO 1962 1961 - 1989
k 064 Czechoslovakia NV Příručka pro důstojníky a praporčíky v záloze 1966 1961 - 1989
k 063 Czechoslovakia NV Příručka k základní normě znalostí jednotek služeb CO 1967 1961 - 1989
k 062 Czechoslovakia NV Příručka civilní obrany 1989 1961 - 1989
k 061 Czechoslovakia SZN Přípraven k zdravotnické obraNě 1956 1946 - 1960
k 060 Czechoslovakia Svazarm Přípraven k civilní obraNě 1955 1946 - 1960
k 059 Czechoslovakia NV Příprava občanů k civilní obraNě 1964 1961 - 1989
k 058 Czechoslovakia MNO Předpis značek a zkratek zavedených v CO ŠCOS-Oper-1-3 1965 1961 - 1989
k 057 Czechoslovakia MNO Průzkum v civilní obraNě CO-1-2/č 1979 1961 - 1989
k 056 Czechoslovakia Svazarm Protiradiační opatření v CO 1976 1961 - 1989
k 055 Czechoslovakia SPO Protiplynová služba v požární ochraNě 1966 1961 - 1989
k 036 Czechoslovakia SNTL Ochranné a záchranné přístroje 1959 1946 - 1960
k 035 Czechoslovakia MNO Ochrana vojsk proti zbraním hrom. ničení Vševojsk-2-1/č 1968 1961 - 1989
k 016 Czechoslovakia NV Chování obyvatelstva v zamořeném prostoru 1961 1961 - 1989
k 015 Czechoslovakia Svazarm Chemický průzkum, odmořování,... 1961 1961 - 1989
k 014 Czechoslovakia MNO Chemický průkazník PCHR-54 1967 1961 - 1989
k 013 Czechoslovakia MNO Chemický materiál civilní obrany CO-51-14/č 1984 1961 - 1989
k 012 Czechoslovakia Svazarm Co má vědět každý občan o civilní obraNě 1984 1961 - 1989
k 011 Czechoslovakia Svazarm Co má vědět a umět každý občan 1987 1961 - 1989
k 010 Czechoslovakia NV Civilní obrana na venkově 1961 1961 - 1989
k 273 Czechoslovakia Čsčk ? Obrana proti leteckým útokům   1931 - 1945
k 008 Czechoslovakia NV Civilní obrana ČSSR 1980 1961 - 1989
k 007 Czechoslovakia Avicenum Branná výchova, učebnice pro zdravotnické školy 1988 1961 - 1989
k 006 Czechoslovakia SPN Branná výchova pro studující učitelství,2 svazek 1988 1961 - 1989
k 005 Czechoslovakia SPN Branná výchova pro 8 roč. ZDŠ 1980 1961 - 1989
k 004 Czechoslovakia SPN Branná výchova pro 6 a 7 roč. ZDŠ 1974 1961 - 1989
k 003 Czechoslovakia MNO Bojové vlastnosti atomových zbraní a ... Vševojsk-51-1/č 1961 1961 - 1989
k 002 Czechoslovakia Správa vý. Bojové tradice chemického vojska 1990 1990 - 2024
k 017 Czechoslovakia MNO Improvizovaná ochrana obyvatelstva .... CO-51-12/č 1984 1961 - 1989
k 018 Czechoslovakia MO SSSR Jadernoje oruženije 1969 1961 - 1989
k 019 Czechoslovakia NV Jaderné zbraNě I 1988 1961 - 1989
k 034 Czechoslovakia NV Ochrana před zbraNěmi hromadného ničení 1969 1961 - 1989
k 033 Czechoslovakia Svazarm Ochrana proti zbraním hromadného ničení 1959 1946 - 1960
k 032 Czechoslovakia Svazarm Ochrana proti účinku zbraní hromadného ničení 1983 1961 - 1989
k 272 Czechoslovakia Státní tiskárna Prah Ochrana proti bojovým látkám (Směrnice tato byla...) 1936 1931 - 1945
k 030 Czechoslovakia Vyškov Ochrana povrchu těla 1988 1961 - 1989
k 029 Czechoslovakia Min. obch. Ochrana potravin proti účinkům zbraní hromadného ničení 1982 1961 - 1989
k 028 Czechoslovakia Svazarm Ochrana obyvatelstva před účinky bojových otravných látek 1967 1961 - 1989
k 027 Czechoslovakia Práce Ochrana dýchadel 1956 1946 - 1960
k 026 Czechoslovakia MNO Normy snesitelnosti prostř. indiv. ochrany v CO CO-3-13/č 1988 1961 - 1989
k 025 Czechoslovakia NV Nevojenské síly CO v boji s živelnými pohromami 1982 1961 - 1989
k 024 Czechoslovakia MNO Nauka o prostředcích ind. protichem. och. ŠCOS-Chem-2-9 1965 1961 - 1989
k 023 Czechoslovakia NV Nauč se chránit před účinky zbraní hromadného ničení 1959 1946 - 1960
k 022 Czechoslovakia MNO Místa speciální očisty v Civilní obraNě CO-3-8/č 1988 1961 - 1989
k 021 Czechoslovakia Svazarm Lidé proti nebezpečí 1989 1961 - 1989
k 020 Czechoslovakia Práce Katalog osobních ochranných pracovních prostředků 1980 1961 - 1989
k 001 Czechoslovakia NV Bezpečnostní opatření při výcviku a činnosti v CO 1964 1961 - 1989
k 140 Czechoslovakia Svaz Čs d. Žena v míru a válce I 1938 1931 - 1945
k 119 Czechoslovakia ČSČK Metodické pokyny pro poskyt. první p. v prostoru chem. n. 1974 1961 - 1989
k 118 Czechoslovakia štáb CO Příručka pro přípravu a činnost protichem. jednotek CO 1975 1961 - 1989
k 117 Czechoslovakia ČSČK Zdravotnická družina 1963 1961 - 1989
k 116 Czechoslovakia NV Bojové otravné látky a ochrana před jejich účinky 1975 1961 - 1989
k 115 Czechoslovakia NV Vyprošťovací práce v civilní obraně 1972 1961 - 1989
k 114 Czechoslovakia Min. vnitra Příručka k odborné normě znalostí pro kr. jed. CO objektů 1970 1961 - 1989
k 113 Czechoslovakia Min. vnitra Příručka k odborné normě znalostí spojov. jed. CO objektů 1970 1961 - 1989
K 112 Czechoslovakia Min. vnitra Příručka k odborné normě znalostí vyproš. jed. CO objektů 1970 1961 - 1989
k 111 Czechoslovakia NV Atomová zbraň a protiatomová ochrana 1955 1946 - 1960
k 110 Czechoslovakia Svazarm Prostředky vzdušného napadení             /nenalezen ztracen 1958 1946 - 1960
k 109 Czechoslovakia Svazarm Program masové přípravy obyvatelstva k Civilní obraNě 1957 1946 - 1960
k 108 Czechoslovakia SPN Příručka branné výchovy pro střední školy 1980 1961 - 1989
k 106 Czechoslovakia Věd. v. ú. Chemická válka 1932 1931 - 1945
k 104 Czechoslovakia Olomouc Ochrana proti bojovým plynům 1927 1910 - 1930
k 103 Czechoslovakia Sfinx CPO díl III 1938 1931 - 1945
k 120 Czechoslovakia NV Směrnice pro výcvik v poř. příp. a vybavení zdrav. družin 1975 1961 - 1989
k 122 Czechoslovakia NV,Svazarm Atomová zbraň a protiatomová ochrana 1956 1946 - 1960
k 138 Czechoslovakia Lék. prac. První pomoc při úrazech a otravách bojovými chemickými l. 1937 1931 - 1945
k 137 Czechoslovakia NV Zdravotnická taktika zdravotnických družin ČSČK 1975 1961 - 1989
k 136 Czechoslovakia Čsčk Základní zdravotnická příprava 1964 1961 - 1989
k 135 Czechoslovakia ? Základní norma znalostí příslušníků civilní obrany 1973 1961 - 1989
k 134 Czechoslovakia FMV Základní norma znalostí pro jednotky služeb CO objektů 1974 1961 - 1989
k 133 Czechoslovakia Min. s. p. Učební text k normě znalostí protichemických jednotek 1965 1961 - 1989
k 132 Czechoslovakia NV Speciální očista (odmořování,dezinfekce) 1965 1961 - 1989
k 131 Czechoslovakia UV Čsčk Směrnice pro organizaci a činnost zdravotn. družin Čsčk 1962 1961 - 1989
k 129 Czechoslovakia štáb CO Příručka pro přípravu a činnost záchranných útvarů CO 1975 1961 - 1989
k 128 Czechoslovakia NV Příručka k základní normě znalostí jednotek služeb a obje 1975 1961 - 1989
k 127 Czechoslovakia NV Pedagogika a metodika v CO 1971 1961 - 1989
k 126 Czechoslovakia Min. vnitra Odborné normy znalostí jednotek CO objektů 1974 1961 - 1989
k 125 Czechoslovakia MNO Metodika přípravy jednotek dozimetrické kontr. CO-51-17/č 1986 1961 - 1989
k 124 Czechoslovakia NV Činnost a ochrana vojsk při použití atomových zbraní 1955 1946 - 1960
k 123 Czechoslovakia Min. obr. Civilní ochrana české republiky 1995 1990 - 2024
k 102 Czechoslovakia Sfinx CPO díl II 1937 1931 - 1945
k 101 Czechoslovakia VOK Poučení o leteckém nebezpečí a ochraNě proti Němu 1937 1931 - 1945
k 100 Czechoslovakia Reichshut. Nepřítel vrhá zápalné pumy 1944 1931 - 1945
k 085 Czechoslovakia Min. vnitra Ve sluižbách lidu 1971 1961 - 1989
k 071 Czechoslovakia NV Repetitorium vojenského lékaře 1967 1961 - 1989
k 084 Czechoslovakia NV Úkrytové a ochranné prostory 1964 1961 - 1989
k 083 Czechoslovakia NV Terén a zbraNě hromadného ničení 1957 1946 - 1960
k 082 Czechoslovakia SPN Teorie a metodika ochrany proti zbraním hromadného ničení 1957 1946 - 1960
k 081 Czechoslovakia ? Technický popis a návod k používání chem. průk. CHP 71 1971 1961 - 1989
k 080 Czechoslovakia ? Taktika zdravotnické služby civilní obrany V 1965 1961 - 1989
k 079 Czechoslovakia ? Taktika zdravotnické služby civilní obrany III a IV 1964 1961 - 1989
k 078 Czechoslovakia ? Taktika zdravotnické služby civilní obrany I 1961 1961 - 1989
k 077 Czechoslovakia Svazarm Svépomoc v systému civilní obrany 1952 1946 - 1960
k 076 Czechoslovakia MNO Speciální očista v civilní obraNě CO-3-1/č 1981 1961 - 1989
k 075 Czechoslovakia MNO Speciální očista u vojsk Všeob-3-4 1969 1961 - 1989
k 074 Czechoslovakia MNO Směrnice pro zab. obyv. prostředky ind. pr. .... CO-2-4/č 1981 1961 - 1989
k 073 Czechoslovakia MNO Sborník pro vyhodnocení situace v pr. .... ŠCOS-chem-4-13 1975 1961 - 1989
k 072 Czechoslovakia MNO Sborník pro vyhodnocení pozemní situace.... ŠCOS-oper-4-7 1970 1961 - 1989
k 086 Czechoslovakia ČSČK Všenárodní příprava obyvatelstva k civilní obraNě 1962 1961 - 1989
k 087 Czechoslovakia NV Všenárodní příprava obyvatelstva k civilní obraNě 1962 1961 - 1989
k 099 Czechoslovakia Orbis Co musí každý vědět o protiletecké ochraNě 1943 1931 - 1945
k 098 Czechoslovakia Lid. kult. Aerochemická válka 1936 1931 - 1945
k 097 Czechoslovakia VOK Chemická válka,její prostředky a ochrana proti nim 1939 1931 - 1945
k 096 Czechoslovakia Min. dopr. Směrnice pro přidělení masek železničním zam. ... ŽPO4 1938 1931 - 1945
k 095 Czechoslovakia Kuhn Letecké útoky ve dne i v noci 1944 1931 - 1945
k 094 Czechoslovakia Kuhn Protiletecká ochrana na venkově 1944 1931 - 1945
k 093 Czechoslovakia Min. vnitra Zdravotnická služba 1949 1946 - 1960
k 092 Czechoslovakia SZN Zdravotnická protiatomová ochrana 1957 1946 - 1960
k 091 Czechoslovakia SZN Zdravotnická ochrana proti biologické válce 1962 1961 - 1989
k 088 Czechoslovakia SPO Vývoj dýchací techniky 1963 1961 - 1989
k 090 Czechoslovakia SZN Zdravotnická branná příprava 1962 1961 - 1989
k 089 Czechoslovakia Brno ZbraNě hromadného ničení a ochrana proti nim II díl 1985 1961 - 1989
k 139 Germany Berlin Gasabmehrdiensdt .. 1937 1931 - 1945
k 121 Germany Deut. Gem. Atemschutz 1974 1961 - 1989
k 105 Germany Barth Giftgas und wir 1937 1931 - 1945
k 200 Germany Berlin Auer Echo 1942 1931 - 1945
k 271 DDR (East Germany) Ministerrat DDR A 0531/1/301 Persönliche Schutzausrüstung Beschreibung und Nutzung 1983 1961 - 1989
k 267 DDR (East Germany) Dewag Aus der Arbeit der Zivilverteidigung 1982 1961 - 1989
k 152 Isle of Man Civil defence Nuclear Survival 1981 1961 - 1989
k 234 Rossia Chema Věstnik protivzdušnoj oborony (ve věstníku protivzd. Obrany) 1936 1931 - 1945
k 231 USA ? History of the Army´ protective mask 2000 1990 - 2024
k 213 USA Schiffer pub. U.S. Chemical and Biological Defense Respirator 1998 1990 - 2024